Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2000

Środek antysceptyczny (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Dietler: Upadek Jerycha (kazanie) – 3
DZIŚ  I JUTRO KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W POLSCE
K. Lindenberg: Nadzieje nie w pełni spełnione. Synod  2000 – 4
Ks.  bp Z. Tranda: Kościół reformowany i reformacji potrzebujący – 8
Młodzież o Kościele – 11
A. McGrath: Kalwin a powołanie chrześcijańskie – 12

Nie bójmy się Apokalipsy (Co Wy na to?) – 2
Ks. R. Opala: Nowa pieśń chwały (kazanie) – 3
Panie, który dałeś mi życie, Baranku zabity... (modlitwa)– 4
A. Świderkówna: Zrozumieć Apokalipsę – 5
Ks. M. Czajkowski: Sąd i zbawienie w Apokalipsie – 9
B. Widła: „Potem ujrzałem...” Chrześcijanin jako „widzący” – 12

D. Bonhoeffer: Bóg pośrodku życia (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: W Twoje ręce składam moje życie (kazanie) – 3
Jezu Chryste, staję przed Tobą ze skruchą... (modlitwa) – 4
A. Nouis: Jezus i Krzyż – 5
Każde dziecko chce być czyjeś. Rozmowa z Tomaszem Polkowskim, przewodniczącym Towarzystwa „Nasz Dom” – 9
P. Bukowski: Przyszłość zboru reformowanego – 12

Nie straszyć, lecz informować (Co Wy na to?) – 2
Ks. W. Oszajca SJ: Zniszczyć wroga! (kazanie) – 3
J. Halevi: Pomyśl! (modlitwa) – 4
L. Vischer: Usprawiedliwienie i uświęcenie z łaski w czasach przetrwania (cz. I) – 5
PAŁAC DZIAŁYŃSKICH WCZORAJ I DZIŚ
K. Lindenebrg: Gaudeamus igitur! – 8

Rzecz w połowie załatwiona (Co Wy na to?) – 2
Ks. L. Tranda: Głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą...? (kazanie) – 3
  Drogi Boże, kościół przypomina mi o Tobie...(modlitwa) – 4
„Wspólna deklaracja w sprawie usprawiedliwienia z wiary” w refleksji katolickiej i luterańskiej
Ks. A. J. Skowronek: Luteranie i katolicy w „milowym kroku” w Trzecie Milenium – 5
T. Dieter: Święto Reformacji 1999 w Augsburgu dniem radości dla chrześcijan – 8
K. Karski: Luterańsko-katolickie porozumienie w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Refleksja teologa luterańskiego – 9