Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Rzecz w połowie załatwiona (Co Wy na to?) – 2
Ks. L. Tranda: Głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą...? (kazanie) – 3
  Drogi Boże, kościół przypomina mi o Tobie...(modlitwa) – 4
„Wspólna deklaracja w sprawie usprawiedliwienia z wiary” w refleksji katolickiej i luterańskiej
Ks. A. J. Skowronek: Luteranie i katolicy w „milowym kroku” w Trzecie Milenium – 5
T. Dieter: Święto Reformacji 1999 w Augsburgu dniem radości dla chrześcijan – 8
K. Karski: Luterańsko-katolickie porozumienie w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Refleksja teologa luterańskiego – 9

M. Kwiecień: „Jednota” wyróżniona za tolerancję – 10
R. Scharf: Zapoczątkować reakcję łańcuchową – 11
K. Lindenberg: Miejmy odwagę marzyć – 12
Charta Oecumenica dla Europy – 14
Charta Oecumenica – 15
Kobiecy znak sprzeciwu – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 20
Ks. L. Tranda: Jak feniks z popiołów. Wizyta u ewangelików reformowanych na Ukrainie – 21