Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2021

Jednota 4/2021W JEDNOCIE nr 4/2021 m.in.:

 • refleksje o kryzysie migracyjnym
 • rozmowy o ekumenizmie z nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej ks. sup. Andrzejem Malickim, a także z Haliną Bortnowską, Stanisławem Obirkiem i ks. Michałem Jabłońskim
 • małżeństwo i rozwód w tradycji ewangelicko-reformowanej (cd.)
 • rola doświadczenia dialogu
 • Paweł Hulka-Laskowski jako wychowawca i znawca kultury niemieckiej
 • wspomnienia o ks. Witoldzie Benedyktowiczu i ks. bp. Janie Niewieczerzale
 • refleksje nad Modlitwą Pańską, Dekalogiem i Katechizmem Genewskim Jana Kalwina

Jednota 3/2021W JEDNOCIE nr 3/2021 m.in.:

 • małżeństwo i rozwód w tradycji ewangelicko-reformowanej
 • wyzwania małżeństw mieszanych wyznaniowo
 • Paweł Hulka-Laskowski o reformacji i prawach kobiet
 • rozmowa z nowym prezesem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
 • ewangelicy wobec pandemii
 • problemy zdalnej edukacji
 • wspomnienia o Irenie Scholl i Edwardzie Strumpfie
 • refleksje nad Modlitwą Pańską, Dekalogiem i Katechizmem Genewskim Jana Kalwina

Jednota 2/2021W JEDNOCIE nr 2/2021 m.in.:

 • co z tą predestynacją?
 • ewangelicy wobec pandemii
 • antysemityzm nasz powszedni
 • Kalwin ekumenista
 • teologia liberalna i religijny socjalizm Pawła Hulki-Laskowskiego
 • rozmowa o starych cmentarzach ewangelickich
 • kolejna część Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina

Jednota 1/2021W JEDNOCIE nr 1/2021 m.in.:

 • wspomnienia o profesorach: Jarosławie Świderskim, Grażynie Matyszkiewicz i Alfonsie Skowronku
 • profetyczny aspekt przesłania Grety Thunberg
 • mity pamięci o reformacji
 • mariologia Pawła Hulki-Laskowskiego
 • poglądy Mikołaja Reja o predestynacji i grzechu pierworodnym
 • wdzięczność za pomoc
 • kolejna część Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina