Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Slajder

Ks. Najla Kassab, prezydentka Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych (fot. WCRC / Anna Siggelkow)
Ks. Najla Kassab, prezydentka Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (fot. WCRC / Anna Siggelkow)

 

Wittenberga. Podpisanie przez Swiatowa Wspolnote Kosciolow Reformowanych „Wspolnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (fot. WCRC)
Wittenberga. Ks. Chris Ferguson podpisuje w imieniu Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” w obecności przedstawicieli Kościołów luterańskich, metodystycznych i rzymskokatolickiego (fot. WCRC)

ciaza (fot. Dan Evans)Październikowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zaostrzające przepisy aborcyjne przyniosło gwałtowne protesty społeczne, ostrą reakcję władz państwowych i radość przewodniczącego Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego. Krytycznie do zaostrzania prawa w tym zakresie i wzniecania konfliktów społecznych odnieśli się przedstawiciele Kościołów ewangelickich, podkreślając wagę sumienia, wolności jednostek, duszpasterstwa i pokojowego dialogu.

Czytaj więcej

Rada Generalna Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych w Lipsku (fot. Anna Siggelkow/WCRC)
(fot. Anna Siggelkow/WCRC)