Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Slajder

ciaza (fot. Dan Evans)Październikowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zaostrzające przepisy aborcyjne przyniosło gwałtowne protesty społeczne, ostrą reakcję władz państwowych i radość przewodniczącego Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego. Krytycznie do zaostrzania prawa w tym zakresie i wzniecania konfliktów społecznych odnieśli się przedstawiciele Kościołów ewangelickich, podkreślając wagę sumienia, wolności jednostek, duszpasterstwa i pokojowego dialogu.

Czytaj więcej

NR 4/2021, s. 36

Konsystorz Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w Polsce (fot. Biblioteka Synodu)
Członkowie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po listopadzie 1952 r. W środku siedzi nowo wybrany superintendent ks. Jan Niewieczerzał. W drugim rzędzie stoją ks. Jarosław Niewieczerzał (radca duchowny) oraz po prawej ks. Władysław Paschalis (zastępca radcy duchownego). Drugi od prawej siedzi Edmund Baum, prezes Konsystorza (fot. Biblioteka Synodu)

 NR 2/2021, s. 30

rok Pawla Hulki-LaskowskiegoW tym roku przypada 140. rocznica urodzin i 75. rocznica śmierci Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946) – publicysty (publikował m.in. w JEDNOCIE), pisarza, tłumacza, religioznawcy, filozofa, teologa ewangelicko-reformowanego. Żyrardów – rodzinne miasto pisarza – ogłosił rok 2021 Rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego i wraz z partnerami organizuje z tej okazji szereg wydarzeń. Zaplanowano m.in. dyskusję panelową o twórczości i działalności Hulki, okolicznościową wystawę plenerową, spektakl „Fragmenty Przygód Dobrego Wojaka Szwejka” w miejskim Centrum Kultury, seans filmu o Hulce, lekcje muzealne, otwarcie odnowionej wystawy w gabinecie pisarza, rajd szlakiem pisarza po Żyrardowie, wycieczkę do Cieszyna, koncert „Zelowskich Dzwonków”.

Szczegółowy plan obchodów

 

Czytaj: artykuły o Pawle Hulce-Laskowskim w JEDNOCIE

Ks. Najla Kassab, prezydentka Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych (fot. WCRC / Anna Siggelkow)
Ks. Najla Kassab, prezydentka Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (fot. WCRC / Anna Siggelkow)

 

Wittenberga. Podpisanie przez Swiatowa Wspolnote Kosciolow Reformowanych „Wspolnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (fot. WCRC)
Wittenberga. Ks. Chris Ferguson podpisuje w imieniu Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” w obecności przedstawicieli Kościołów luterańskich, metodystycznych i rzymskokatolickiego (fot. WCRC)