Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2020

Jednota 1/2020W JEDNOCIE nr 1/2020 m.in.:

  • Żydzi i chrześcijanie wobec Auschwitz
  • Tożsamość ewangelicko-reformowana
  • 20 lat wspólnej deklaracji o chrzcie
  • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina
  • Jak pomagać, by nie upokarzać
  • Deklaracja Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych w sprawie kryzysu klimatycznego