Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2022

Jednota 4/2022 W JEDNOCIE nr 4/2022 m.in.:

 • Jaki jest twój Bóg? – kazanie
 • Czy Kalwin chciał znieść Boże Narodzenie?
 • Dwukrotne narodziny Syna Bożego
 • Mesjasz
 • Rozmowa z prof. Rafałem Marcinem Leszczyńskim
 • Ludwik Sander (1887–1942)
 • Jeszcze o wojnie w myśli Lutra

Jednota 2/2022 W JEDNOCIE nr 2/2022 m.in.:

 • Ks. Przemysław Semko Koroza z Łodzi – biskupem-elektem
 • O urzędzie kościelnym
 • Upamiętniony czeski Schindler – ks. Jan Jelínek
 • Duch Święty spaja nas z Chrystusem
 • Opiekuńczy Szkot Maciej Kalinowski
 • Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego
 • Mikołaj Rej i bracia polscy

Jednota 3/2022 W JEDNOCIE nr 3/2022 m.in.:

 • Powołani do życia z Chrystusem – kazanie
 • Kondycja naszych skrzydeł
 • O urzędzie kościelnym
 • O sprawiedliwej wojnie
 • Wojna w Starym Testamencie
 • Odnajdywała pocieszenie w Chrystusie
 • Protestanci w polskim filmie

Jednota 1/2022W JEDNOCIE nr 1/2022 m.in.:

 • Oświadczenie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie wojny na Ukrainie
 • Co to jest mandatum?
 • Rzeczowy i spolegliwy Ks. Jerzy Stahl
 • O potrzebie święcenia dnia siódmego
 • Paweł Hulka-Laskowski wobec pietyzmu
 • Jerzy Pilch i niedoskonały ewangelicyzm
 • Książka o etyce ks. prof. Witolda Benedyktowicza