Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

judaizm chrzescijanstwo islamPrzedstawiciele różnych wyznań trzech religii w Polsce utworzyli grupę Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku. Jest to inicjatywa na rzecz obrony godności i praw człowieka bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy. Obok deklaracji programowej członkowie grupy ogłosili swoje pierwsze oświadczenie, w którym określili jako imperatyw moralny stosowanie się do zaleceń lekarzy w sprawie pandemii COVID-19 i zachęcili do szczepień przeciwko tej chorobie.

Skarbonka Diakonijna 2021 (fot. Michal Karski)Pod hasłem „Czas miłosierdzia” w Centrum Kultury Prawosławnej odbyła się inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021. To ekumeniczna akcja charytatywna prowadzona przez organizacje czterech Kościołów na rzecz pomocy osobom potrzebującym, głównie seniorom.

Wreczenie nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Zdzislawowi Trandzie, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)Podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp. Zdzisławowi Trandzie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ulryk Zwingli (portret autorstwa Hansa Aspera z 1549 r.)Nakładem Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukazała się książka „Ulryk Zwingli – teolog, humanista, reformator”. To zbiór tekstów prezentujący w interdyscyplinarny sposób myśl szesnastowiecznego reformatora z Zurychu.

Szczepionka przeciw COVID-19 (fot. torstensimon/pixabay)Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP apeluje o jak najszybsze zgłoszenie się na szczepienie przeciw COVID-19. „Opowiedzenie się za szczepieniem to wyraz naszego zaufania do nauki i uznawania faktów. To także opowiedzenie się za wartościami naszej religii i naszej kultury, dla których troska o bliźniego i opieka nad nim mają zawsze fundamentalne znaczenie” – podkreślają w swym stanowisku reformowani pastorzy.

Mikolaj Rej (autor: Jan Gwalbert Olszewski)Na początku grudnia 2020 r. zeszła z maszyn drukarskich książka „Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w »Żywocie człowieka poczciwego«. Studium filozoficzno-teologiczne”. Praca została wydana przez Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest ona owocem kilkuletnich badań prowadzonych przez profesora tej uczelni, dr. hab. Rafała Marcina Leszczyńskiego, i stanowi wyraz jego zainteresowań teologicznych, filozoficznych i pedagogicznych.

ks. Zdzislaw Tranda (fot. mk)Polska Rada Ekumeniczna po raz pierwszy przyznała swoje nagrody. Za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego kapituła postanowiła nagrodzić: Danutę i Zbigniewa Baszkowskich, Pelagię i bp. M. Włodzimierza Jaworskich, abp. Alfonsa Nossola, metropolitę Sawę, bp. Zdzisława Trandę i Krzysztofa Żuka.

Konferencja naukowa "Dialog chrzescijansko-zydowski - dialog miedzyreligijny czy ekumeniczny?"W listopadzie odbyły się dwa wydarzenia online związane z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Klub Tygodnika Powszechnego zorganizował debatę „Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens”. Natomiast w ramach projektu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie” odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?”.

Teczowa flaga, LGBT (fot. Michal Karski)„Wszelkie inicjatywy, takie jak Tęczowy Piątek, które poszerzają obszar Bożej miłości i poszanowania drugiego człowieka, uważamy za niezbędny środek do tworzenia odrobinę lepszego świata. Jest to jedna z najważniejszych wartości, jakie chrześcijaństwo dało światu. Dlatego popieramy inicjatywę Tęczowego Piątku jako głęboko chrześcijańską i realizującą bliskie nam ideały” – czytamy w oświadczeniu grupy parafian z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

Duchowni Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Michal Karski)„Aborcję postrzegamy jako dramat wymagający od Kościołów przede wszystkim zaangażowania duszpasterskiego. Nie uważamy, aby takiemu zaangażowaniu miały służyć radykalne rozwiązania o charakterze prawnym. Wymuszanie przestrzegania norm etycznych płynących z głębi osobistych przekonań przy pomocy aparatu prawnego wskazuje na słabość oddziaływania i pomocy, a także słabość naszej wiary” – napisali w swym stanowisku duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ciaza (fot. StockSnap/pixabay)„Jesteśmy przeciw zmianom prawa zakazującym kobietom przerywania ciąży w sytuacji nieodwracalnych uszkodzeń płodu. Czynimy tak, gdyż żyjemy Chrystusem” – czytamy w oświadczeniu, które grupa parafian z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie wydała w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Bp Jan Szarek podczas nabozenstwa ekumenicznego z okazji 20. rocznicy podpisania dokumentu "Sakrament chrztu znakiem jednosci. Deklaracja Kosciolow w Polsce na progu Trzeciego Tysiaclecia" (fot. Michal Karski)W wieku 84 lat zmarł ks. bp Jan Szarek, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Duchowny chorował na COVID-19.

Ks. bp Zdzislaw Tranda podczas prezentacji ksiazki "Czlowiek madrego serca. Zdzisław Tranda: pastor - biskup - ekumenista" (fot. Aldona Karska)Ukazała się książka „Człowiek mądrego serca. Zdzisław Tranda: pastor – biskup – ekumenista”. Publikacja zawiera kilkadziesiąt wspomnień i refleksji ze spotkań z emerytowanym biskupem ewangelicko-reformowanym Zdzisławem Trandą, a także jego własne wspomnienia z lat wojennych i czasów PRL-u.

76. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto (fot. Pawel Klys)28 sierpnia na łódzkim cmentarzu żydowskim odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Wziął w nich udział ks. Semko P. Koroza, proboszcz łódzkiej parafii ewangelicko-reformowanej, który odczytał fragment biblijny.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej i Swieto Wojska Polskiego w Zychlinie (fot. Miroslaw Jurgielewicz)Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zorganizowały 7 sierpnia w Żychlinie uroczyste nabożeństwo w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Z kolei 15 sierpnia ks. bp Marek Izdebski wziął udział w uroczystościach w Łodzi.

Rocznica pogromu kieleckiego 2020W niedzielę, 5 sierpnia, odbyła się w Kielcach modlitwa międzyreligijna dla upamiętnienia ofiar pogromu kieleckiego w 1946 r. Jak co roku reprezentowane były wszystkie historyczne nurty chrześcijaństwa – katolicki, prawosławny i protestancki, ten ostatni przez przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Spotkanie przedstawicieli Kosciola Ewangelickiego w Niemczech i Polskiej Rady Ekumenicznej, Oswiecim (fot. Michal Karski)W Oświęcimiu odbyło się spotkanie delegacji Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozmawiano o relacjach polsko-niemieckich, partnerstwach kościelnych, trudnej historii, kulturze pamięci i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Ks. Semko Koroza i bp Jerzy Samiec w Sandomierzu podczas obchodow 450-lecia Ugody Sandomierskiej (fot. ewangelicy.pl)W Sandomierzu odbyły się opóźnione przez pandemię COVID-19 obchody 450-lecia Ugody sandomierskiej. Szesnastowieczne porozumienie luteran, reformowanych i braci czeskich zostało upamiętnione razem przez władze miejskie i przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

End systemic racism (fot. UnratedStudio/pixabay)Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych wyraziła swój smutek, gniew i solidarność z powodu zabójstwa George’a Floyda i wielu innych Afroamerykanów zabitych przez siły policyjne w Stanach Zjednoczonych. Podkreśliła też swój zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu.

ks. bp Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„Sytuacja z perykopy na poniedziałek zielonoświątkowy wydaje się dzisiaj wyjątkowo aktualna – ludzie zamknięci z obawy przed niebezpieczeństwem, trochę bezsilni wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli, w gruncie rzeczy słabi i nagle świadomi własnej kruchości, kruchości swojego życia. Ale nie wolno nam zapominać, że na to wszystko przychodzi Boski Nauczyciel z życzeniem pokoju i wszystko zmienia” – pisze w swym liście na święto Zesłania Ducha Świętego biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski.