Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

W gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się 10 stycznia 2022 r. Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne, zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną. W spotkaniu uczestniczył ks. bp Marek Izdebski.

Ks. bp Marek Izdebski zapala swiece na wiencu adwentowym na rynku w Ustroniu (fot. Karina Wowry)W drugą niedzielę Adwentu, 5 grudnia, gościem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz władz samorządowych Ustronia był ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

granica PL BYRada Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP apeluje o pomoc uchodźcom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej i organizuje zbiórkę na ich rzecz. „Nie wolno nam pozostawić bez udzielenia pomocy nikogo, kto jej potrzebuje! Nie wolno nam patrzeć spokojnie, jak na wschodnim terenie przygranicznym łamane są podstawowe prawa człowieka” – czytamy w apelu.

Wspolnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego SzacunkuPrzedstawiciele Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku wydali oświadczenie, w którym wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec słów nienawiści wypowiadanych pod adresem Żydów i podżegania do popełnienia przestępstwa podczas antysemickiej demonstracji zorganizowanej 11 listopada w Kaliszu.

Rekolekcje dla mlodziezy reformowanej i luteranskiej w Wisle-Jaworniku. Wycieczka na Soszow (fot. Archiwum Mateusza Jelinka)Od 11 do 13 listopada w Wiśle odbyły się rekolekcje dla młodzieży z Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Ekumeniczny autokar wyjechał z Warszawy i zabierał po drodze ewangelicką młodzież. 33 młodych ludzi z Warszawy (z trzech parafii), Łodzi, Pabianic, Zelowa, Łasku, Bełchatowa i Kleszczowa spędziło razem trzy dni w Domu Gościnnym parafii luterańskiej w Wiśle-Jaworniku.

Sciana reformacji w Zychlinie (fot. Miroslaw Jurgielewicz)W 2021 r. obchody Święta Reformacji w Żychlinie rozpoczęły się 29 października sesją popularnonaukową. Natomiast w dniu święta, 31 października, odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem biskupa Kościoła, ks. Marka Izdebskiego, który wygłosił kazanie. Po nabożeństwie koncert dał Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego. Po nim nastąpiło odsłonięcie muralu „Ściana Reformacji”.

granica polsko-bialoruska„Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy mają bezpośredni wpływ na szukanie rozwiązań obecnej bolesnej sytuacji, do pracy na rzecz zażegnania obecnego kryzysu granicznego” – czytamy w apelu Konsystorza opublikowanym z związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

Ogolnopolski Zjazd Przewodnikow Ewangelikow 2021 (fot. Janina Hlawiczka)Już po raz dwudziesty drugi odbył się Ogólnopolski Zjazd Przewodników Ewangelików. Tym razem jego uczestnicy spotkali się w Poznaniu i mieli okazję zwiedzić atrakcje turystyczne Wielkopolski, w tym te związane z protestanckim dziedzictwem kulturowym.

Zloty jubileusz konfirmacji w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie (fot. Przemyslaw Scholl)Podczas nabożeństwa w 17. Niedzielę po Trójcy Świętej, 26 września, w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie obchodzono złoty jubileusz konfirmacji. W grupie jubilatów było siedem osób: Anna Bender, Agnieszka Kręglewska-Biernacka, Wiktor Chojnowski, Mirosław Niewieczerzał, Krzysztof Tranda, Andrzej Neuman i Władysław Scholl.

uscisk dloni (fot. Tumisu/pixabay)W ramach projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zaprasza na konferencję online na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Problematyka ta zostanie przedstawiona z perspektywy Kościołów w Polsce i Europie, organizacji pozarządowych, jak i samych migrantów.

Zarzad Polskiej Rady Ekumenicznej 2021-2026 (fot. PRE)Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej.

Konferencja duchownych Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP w Pstraznej (fot. Archiwum)W Pstrążnej odbyło się posiedzenie Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Uczestnicy spotkania dyskutowali o dokumencie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie „»Być razem Kościołem pośród pandemii« – refleksje z perspektywy ewangelickiej” oraz o aktualnych wydarzeniach w Kościele.

granica polsko-bialoruskaPrzedstawiciele Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku wezwali polskie władze do niezwłocznego udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej duchowni chrześcijańscy próbowali dostarczyć uchodźcom jedzenie, wodę i lekarstwa, nie zostali jednak dopuszczeni przez polskie służby.

Swieto Kosciola w Srodku Polski 2021, seminarium "Nowi w Kosciele" (fot. PER Zelow)W tym roku po raz pierwszy organizatorzy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie zmienili dotychczasową jego formułę w Święto Kościoła w Środku Polski, które odbywało się od piątku 23 do niedzieli 25 lipca. To nie tylko kwestia skrócenia całości wydarzenia z 7 do 3 dni, ale położenie większego niż dotąd akcentu na możliwość spotkania się między sobą i wspólnych rozmów.

Swieto Kosciola w Srodku Polski, Zelow 2021Na terenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się od 23 do 25 lipca Święto Kościoła w Środku Polski. Temat przewodni tego weekendowego wydarzenia brzmiał „Odpuść”, a w jego programie zaplanowano seminaria, dyskusje, wykłady, koncerty i nabożeństwo.

Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwosci KlimacztycznejW połowie sierpnia z Zielonej Góry wyruszy Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej. Przez dwa i pół miesiąca pielgrzymi będą iść przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię, aż na szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow. W tym czasie będą mówić o konieczności podjęcia działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, szczególnie w kontekście transportu, rolnictwa i żywienia.

Chrzescijanska Akademia Teologiczna w WarszawieChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza na bezpłatne studia stacjonarne z zakresu teologii (ewangelickiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej), pedagogiki i pracy socjalnej. Od roku akademickiego 2021/2022 uczelnia planuje również uruchomienie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Mateusza w Lodzi (fot. PER Zychlin)W Łodzi odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad wybrano nowe gremia Kościoła, a także przyjęto szereg sprawozdań. Nowym prezesem Konsystorza został Piotr Niewieczerzał z parafii warszawskiej.

Zgromadzenie Ogolne Europejskiej Sieci Wspolpracy Ekologicznej Chrzescijan (ECEN) 2021Na przełomie maja i czerwca odbyło się online Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan. Wzięło w nim udział ponad 200 osób – przedstawicieli różnych Kościołów, organizacji ekumenicznych, ekologicznych, młodzieżowych, świata nauki i polityki. Hasło Zgromadzenia brzmiało „Pojednani ze stworzeniem. Wezwanie do pilnych działań w sprawie klimatu i bioróżnorodności”.

Zamek blyskawiczny symbolizujacy droge, ktora podazaja ludzie w malzenstwach mieszanych wyznaniowo (fot. www.facebook.com/EkumeniczneRekolekcje)Od 8 do 9 maja w Łodzi odbyły się rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo. Na żywo wzięło w nich udział kilkanaście par, wśród których byli katolicy, luteranie, reformowani i prawosławni. Kazania i wykłady wygłosili abp Grzegorz Ryś, bp Jerzy Samiec, ks. Peter Seyfried i ks. Michał Makula. Uczestnicy wzięli też udział w wycieczce po ekumenicznej Łodzi oraz pikniku.