Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Centralne nabozenstwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2020, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)„Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich 28,2, przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.

Zelowskie Dzwonki (fot. mk)Tegoroczną nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury otrzymały Zelowskie Dzwonki.

Tomasz Pieczko (fot. mk)Późną wiosną 2019 r. Jacek Bartnik z Bielska, ewangelik reformowany, jednocześnie zaangażowany w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, zwrócił się do ks. Tomasza Pieczko z prośbą o rozważenie możliwości prowadzenia nabożeństw reformowanych w Bielsku-Białej. W tle propozycji było marzenie o przywróceniu obecności reformowanej na szerzej rozumianym Śląsku.

Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce po wyborze Igi Zalisz na dyrektor TB (fot. TB)Komitet Krajowy Towarzystwa na posiedzeniu 27 listopada jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Jadwigi Zalisz na stanowisko dyrektora generalnego Towarzystwa i zatrudnieniu jej od 1 stycznia 2020 r.

Ambasador Czech Ivan Jestrab w Zelowie (fot. Gmina Zelow)– Jak Wam się tutaj żyje? – takie pytanie zadał 19 listopada Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb przybyłym na spotkanie z nim mieszkańcom Zelowa.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa (fot. Michal Karski)W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia przyjęto budżet na 2020 r. oraz dyskutowano na temat zaproponowanych zmian w Prawie wewnętrznym Kościoła.

Konferencja "Ulryk Zwingli. 500 lat Reformacji w Zurychu", ChAT, Warszawa (fot. Michal Karski)– Zwingli to postać, w której reformator i teolog połączył się z humanistą i filozofem. Był człowiekiem renesansu – powiedział prof. Rafał Marcin Leszczyński podczas konferencji „Ulryk Zwingli. 500 lat reformacji w Zurychu”. Omawiano na niej poglądy teologiczne, etyczne, filozoficzne i pedagogiczne zuryskiego reformatora, jego dorobek biblistyczny i stosunek do muzyki, a także kontekst historyczny jego działalności i polemiki z jego myślą.

Kosciol ewangelicki w Lublinie (fot. Michal Karski)31 października w nabożeństwie, które odbyło się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, wzięli udział zaproszeni goście ekumeniczni, wśród których znaleźli się: lubelski rzymskokatolicki biskup pomocniczy Mieczysław Cisło i prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak. Po nabożeństwie odbyła się debata pt. „O wolności chrześcijanina”.

Cmentarz zydowski w Sandomierzu (fot. Michal Karski)W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce konferencja „(Nie)zapomniane cmentarze”, podczas której dyskutowano o ochronie starych cmentarzy, właściwym upamiętnieniu miejsc pochówku czy problemie niszczenia i rozkradania nekropolii.

2019 Rok Zwingliego23 października Ewangelicki Kościół Austrii świętował w Wiedniu jubileusz 500-lecia reformowanej reformacji w ramach roku Ulryka Zwingliego.

Ks. dr Martin Heimbucher (fot. K. Wodzynski)Parafia Ewangelicko-Reformowana w Bełchatowie zorganizowała 19 i 20 października uroczystości z okazji 20-lecia otwarcia i poświęcenia Słowem Bożym kościoła i Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowiści OPIRO.

Ks. bp Jerzy Samiec po ponownym wyborze na biskupa Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (fot. Michal Karski)Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ponownie wybrał ks. Jerzego Samca na biskupa tego Kościoła. Za obecnym biskupem głosowało 37 synodałów. Drugi kandydat, ks. bp Waldemar Pytel, otrzymał dziewięć głosów mniej.

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Archiwum)Tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zostali śp. Emilia Komicz, Elżbieta Smolarska oraz Blanka i Jarosław Świderscy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 października w Warszawie podczas nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw.

Wprowadzenie Wladyslawa Scholla w sluzbe kaznodziei swieckiego Koscioła Ewangelicko-Reformowanego w RP29 września podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele reformowanym w Warszawie odbyło się wprowadzenie Władysława Scholla w służbę kaznodziei świeckiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

W WKonferencja "Tworzymy pokoj. Wiara w demokracji - czas wyzwan", Warszawa (fot. Michal Karski)arszawie odbyła się konferencja „Tworzymy pokój. Wiara w demokracji – czas wyzwań”. Dyskutowano na niej o relacji religii i demokracji, wolności i wartości pokoju we współczesnym świecie.

Polsko-niemieckie nabozenstwo ekumeniczne na rzecz pamieci i pokoju w zwiazku z 80. rocznica wybuchu II wojny swiatowej, Warszawa (fot. Michal Karski)W związku z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej w Warszawie odbyło się polsko-niemieckie nabożeństwo ekumeniczne na rzecz pamięci i pokoju. – Pamiętanie nie jest łatwym ćwiczeniem. Czasami jest wielkim wyzwaniem, które jednak na koniec może mieć uzdrawiający skutek – mówiła ks. bp Annette Kurschus z Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. – Bolesna lekcja drugiej wojny światowej przynagla nas do myślenia o przyszłości i brania odpowiedzialności za świat – podkreślał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec.

Spotkanie przedstawicieli Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP i Gustav Adolf Werk, Lipsk (fot. reformowani.pl)Przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP spotkali się w Lipsku z sekretarzem generalnym i pracownikami Gustav Adolf Werk. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy i możliwych projektach w przyszłości.

Barbara Stahlowa (fot. Michal Karski)9 sierpnia 80 lat skończyła Barbara Stahlowa, wieloletnia redaktorka JEDNOTY, a w latach 1994–1995 naczelna naszego czasopisma. Przez lata swojej pracy słynęła z bardzo rzetelnej i czasem trudnej dla autorów obróbki redakcyjnej tekstów, ale to właśnie dzięki niej artykuły ukazujące się na łamach JEDNOTY zawsze trzymały najwyższy poziom językowy. Jest dla nas skarbnicą wiedzy o naszym czasopiśmie i wzorem dobrego redaktora.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2019 (fot. PER Zelow)Od 21 do 27 lipca miał miejsce 14. Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. W jego ramach odbyły się półkolonie dla dzieci, koncerty z newsem, seminaria i nabożeństwa. Głównym mówcą wieczornych spotkań był w tym roku luterański duchowny ks. Bogdan Wawrzeczko.

Duchowni Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Michal Karski)Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wyraziła swój sprzeciw wobec przemocy wymierzonej w uczestników Marszu Równości w Białymstoku oraz solidarność z ofiarami tej przemocy. „Nie uważamy zgodnego z prawem i Konstytucją wyrażania oraz manifestowania własnych poglądów za atak ani za zagrożenie dla któregokolwiek Kościoła czy też chrześcijaństwa w ogóle” – czytamy w tekście stanowiska Konferencji.