Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2021 w kosciele ewangelicko-reformowanym w Zychlinie (fot. M. Jurgielewicz)„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych, nabożeństw było znacznie mniej.

Wreczenie nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Zdzislawowi Trandzie, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)Podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp. Zdzisławowi Trandzie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ulryk Zwingli (portret autorstwa Hansa Aspera z 1549 r.)Nakładem Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukazała się książka „Ulryk Zwingli – teolog, humanista, reformator”. To zbiór tekstów prezentujący w interdyscyplinarny sposób myśl szesnastowiecznego reformatora z Zurychu.

zarowka (fot. Free-Photos/pixabay)W ramach projektu Polskiej Rady Ekumenicznej EkoKościół 14 stycznia odbyło się spotkanie online, podczas którego Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska opowiadała o programie „Zielone Parafie”. – Celem programu jest to, aby parafie działały w sposób zrównoważony – mówiła.

Szczepionka przeciw COVID-19 (fot. torstensimon/pixabay)Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP apeluje o jak najszybsze zgłoszenie się na szczepienie przeciw COVID-19. „Opowiedzenie się za szczepieniem to wyraz naszego zaufania do nauki i uznawania faktów. To także opowiedzenie się za wartościami naszej religii i naszej kultury, dla których troska o bliźniego i opieka nad nim mają zawsze fundamentalne znaczenie” – podkreślają w swym stanowisku reformowani pastorzy.

Orszak Trzech Kroli w Lodzi 2021 (fot. Pawel Klys)300 tys. złotych, 5 samochodów ciężarowych wypełnionych darami dla dzieci oraz setki kolęd wyśpiewanych w internetowym #OrszakwŁodzi Challenge – tak wyglądał tegoroczny Orszak Trzech Króli w Łodzi. Wydarzenie miało charakter ekumeniczny, gdyż ks. abp Grzegorz Ryś z Kościoła Rzymskokatolickiego zaprosił do udziału w nim ks. bp. Jana Cieślara – biskupa Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz ks. bp. Marka Izdebskiego – biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Swiatowa Wspolnota Kosciolow Reformowanych (fot. SWKR)Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych (ŚWKR) zainicjowała kompleksowy proces pod hasłem: „Czego Bóg od nas wymaga? Rozpoznanie, wyznanie i świadectwo w dobie COVID-19 i później”, obejmujący całą społeczność. Rozpoczął się on 9 grudnia 2020 r. od globalnego spotkania online i wezwania do profetycznego działania. Na koniec 2021 r. planowane jest bezpośrednie spotkanie, aby ostatecznie wspólnie wyznać Boga życia na zgromadzeniu ogólnym w 2024 r.

Mikolaj Rej (autor: Jan Gwalbert Olszewski)Na początku grudnia 2020 r. zeszła z maszyn drukarskich książka „Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w »Żywocie człowieka poczciwego«. Studium filozoficzno-teologiczne”. Praca została wydana przez Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest ona owocem kilkuletnich badań prowadzonych przez profesora tej uczelni, dr. hab. Rafała Marcina Leszczyńskiego, i stanowi wyraz jego zainteresowań teologicznych, filozoficznych i pedagogicznych.

Ks. Tadeusz Jelinek i prof. Rafal Andrzej Leszczynski (fot. EDW)Medal 100-lecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Soli Deo Gloria” został wręczony kapelanom Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz osobom zaangażowanym w pracy EDW. Wśród odznaczonych znalazły się trzy osoby z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

ks. Zdzislaw Tranda (fot. mk)Polska Rada Ekumeniczna po raz pierwszy przyznała swoje nagrody. Za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego kapituła postanowiła nagrodzić: Danutę i Zbigniewa Baszkowskich, Pelagię i bp. M. Włodzimierza Jaworskich, abp. Alfonsa Nossola, metropolitę Sawę, bp. Zdzisława Trandę i Krzysztofa Żuka.

Konferencja naukowa "Dialog chrzescijansko-zydowski - dialog miedzyreligijny czy ekumeniczny?"W listopadzie odbyły się dwa wydarzenia online związane z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Klub Tygodnika Powszechnego zorganizował debatę „Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens”. Natomiast w ramach projektu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie” odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?”.

Teczowa flaga, LGBT (fot. Michal Karski)„Wszelkie inicjatywy, takie jak Tęczowy Piątek, które poszerzają obszar Bożej miłości i poszanowania drugiego człowieka, uważamy za niezbędny środek do tworzenia odrobinę lepszego świata. Jest to jedna z najważniejszych wartości, jakie chrześcijaństwo dało światu. Dlatego popieramy inicjatywę Tęczowego Piątku jako głęboko chrześcijańską i realizującą bliskie nam ideały” – czytamy w oświadczeniu grupy parafian z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

Duchowni Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Michal Karski)„Aborcję postrzegamy jako dramat wymagający od Kościołów przede wszystkim zaangażowania duszpasterskiego. Nie uważamy, aby takiemu zaangażowaniu miały służyć radykalne rozwiązania o charakterze prawnym. Wymuszanie przestrzegania norm etycznych płynących z głębi osobistych przekonań przy pomocy aparatu prawnego wskazuje na słabość oddziaływania i pomocy, a także słabość naszej wiary” – napisali w swym stanowisku duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ciaza (fot. StockSnap/pixabay)„Jesteśmy przeciw zmianom prawa zakazującym kobietom przerywania ciąży w sytuacji nieodwracalnych uszkodzeń płodu. Czynimy tak, gdyż żyjemy Chrystusem” – czytamy w oświadczeniu, które grupa parafian z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie wydała w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Bp Jan Szarek podczas nabozenstwa ekumenicznego z okazji 20. rocznicy podpisania dokumentu "Sakrament chrztu znakiem jednosci. Deklaracja Kosciolow w Polsce na progu Trzeciego Tysiaclecia" (fot. Michal Karski)W wieku 84 lat zmarł ks. bp Jan Szarek, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Duchowny chorował na COVID-19.

Ks. bp Zdzislaw Tranda podczas prezentacji ksiazki "Czlowiek madrego serca. Zdzisław Tranda: pastor - biskup - ekumenista" (fot. Aldona Karska)Ukazała się książka „Człowiek mądrego serca. Zdzisław Tranda: pastor – biskup – ekumenista”. Publikacja zawiera kilkadziesiąt wspomnień i refleksji ze spotkań z emerytowanym biskupem ewangelicko-reformowanym Zdzisławem Trandą, a także jego własne wspomnienia z lat wojennych i czasów PRL-u.

76. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto (fot. Pawel Klys)28 sierpnia na łódzkim cmentarzu żydowskim odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Wziął w nich udział ks. Semko P. Koroza, proboszcz łódzkiej parafii ewangelicko-reformowanej, który odczytał fragment biblijny.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej i Swieto Wojska Polskiego w Zychlinie (fot. Miroslaw Jurgielewicz)Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zorganizowały 7 sierpnia w Żychlinie uroczyste nabożeństwo w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Z kolei 15 sierpnia ks. bp Marek Izdebski wziął udział w uroczystościach w Łodzi.

Rocznica pogromu kieleckiego 2020W niedzielę, 5 sierpnia, odbyła się w Kielcach modlitwa międzyreligijna dla upamiętnienia ofiar pogromu kieleckiego w 1946 r. Jak co roku reprezentowane były wszystkie historyczne nurty chrześcijaństwa – katolicki, prawosławny i protestancki, ten ostatni przez przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Spotkanie przedstawicieli Kosciola Ewangelickiego w Niemczech i Polskiej Rady Ekumenicznej, Oswiecim (fot. Michal Karski)W Oświęcimiu odbyło się spotkanie delegacji Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozmawiano o relacjach polsko-niemieckich, partnerstwach kościelnych, trudnej historii, kulturze pamięci i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.