Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 4/2021, s. 37

Wspolnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego SzacunkuPrzedstawiciele Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku wydali oświadczenie, w którym wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec słów nienawiści wypowiadanych pod adresem Żydów i podżegania do popełnienia przestępstwa podczas antysemickiej demonstracji zorganizowanej 11 listopada w Kaliszu.

Podczas demonstracji organizatorzy publicznie głosili antysemickie i nienawistne treści oraz spalili reprint Statutu kaliskiego, trzynastowiecznego dokumentu wydanego przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego i zapewniającego Żydom różnorodne prawa, w tym wolność osobistą i bezpieczeństwo.

Wydarzenie to spotkało się z oburzeniem wielu środowisk. Swoje oświadczenie w tej sprawie wydała Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku. To grupa osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. W jej skład wchodzą chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, w tym m.in. zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec czy redaktor naczelna JEDNOTY Ewa Jóźwiak z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (o utworzeniu grupy pisaliśmy tutaj).

Oświadczenie jest bardzo krótkie. Jego sygnatariusze wyrazili sprzeciw wobec nienawistnych treści wypowiadanych podczas demonstracji w Kaliszu, wyrazili swoją solidarność ze społecznością polskich Żydów i wezwali wszystkich do takiej solidarności.

 

Poniżej pełny tekst oświadczenia

 

Oświadczenie ws. antysemickiej demonstracji zorganizowanej w Kaliszu 11 listopada 2021 r.

15 listopada 2021 r.

Jesteśmy głęboko poruszeni i oburzeni antysemickimi hasłami, które głoszono podczas obchodów Dnia Niepodległości w Kaliszu 11 listopada br. Było to zgromadzenie publiczne zorganizowane przez ugrupowania skrajne, niereprezentujące całości polskiego społeczeństwa. Niemniej jednak, czujemy się w obowiązku, by wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec słów nienawiści wypowiadanych pod adresem społeczności polskich Żydów i podżegania do popełnienia przestępstwa. Łączą nas wartości, które nie pozwalają nam stać obojętnie, gdy słyszymy pogardę i groźbę użycia przemocy wobec jakiejkolwiek grupy społecznej. Dlatego solidaryzujemy się ze społecznością polskich Żydów i wzywamy wszystkich do okazania takiej samej solidarności.

Imam Rafał Berger
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Dr Ewa Jóźwiak
Redaktor naczelna kwartalnika „Jednota”
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Rabinka Małgorzata Kordowicz
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Prof. Stanisław Krajewski

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Mufti Muzułmański w RP

Zbigniew Nosowski
Redaktor naczelny kwartalnika „Więź”
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

Dr Sebastian Rejak
p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe

Bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin RP

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Ks. Prof. Andrzej Szostek
b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998–2004)