Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Polska Rada Ekumeniczna, Konferencja Episkopatu Polski, Muzulmanski Zwiazek ReligijnyPrzedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego list. Proszą w nim o korektę przepisów, które w związku z pandemią COVID-19 ograniczają liczbę osób przebywających w pomieszczeniach sakralnych, a także o doprecyzowanie przepisu dotyczącego obecności osoby sprawującej kult. Minister zdrowia zaleca poczekać na ocenę tego, jak obecne ograniczenia wpływają na przebieg epidemii.

ks. Wlodzimierz Nast (fot. Archiwum)W wieku 78 lat zmarł ks. dr Włodzimierz Nast – duchowny luterański, ekumenista, nauczyciel akademicki. Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przekazuje wyrazy współczucia rodzinie, wiernym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie i całemu Kościołowi oraz wspólnocie akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„To nie będą zwykłe Święta, ale możemy (…) sprawić, by były niezwykłymi w najlepszym tego słowa znaczeniu. To, że jesteśmy (…) pozbawieni przeżywania tych Świąt w naszych kościołach, może nam mianowicie przypomnieć, o co w nich tak naprawdę chodzi. Odesłać nas do źródeł, uświadomić, że podstawowym zborem, do którego należymy, jest nasza rodzina, a kościołem, w którym żyjemy na co dzień, jest nasz dom. To nie data w kalendarzu czy budynek kościelny nadają świętom sens, ale Chrystus, który zmartwychwstał” – pisze w swym liście wielkanocnym do współwyznawców biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski.

Ewa Jozwiak (fot. Archiwum)„Ostatnie tygodnie uczą nas pokory. Bóg daje nam ten czas, abyśmy przemyśleli i przewartościowali wiele spraw w swoim życiu. (…) Pamiętajmy, że pozostając w domu nie przestajemy być Kościołem! Tegoroczne przeżywanie Niedzieli Palmowej, Wielkiego Piątku i Wielkanocy w odosobnieniu domowym i tęsknocie za społecznością sakramentu Wieczerzy Pańskiej będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie samych i za całą naszą wspólnotę” – pisze w swym liście wielkanocnym do współwyznawców Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Swiatowa Wspolnota Kosciolow Reformowanych„Nawet jeśli świat, który już upadł pod wpływem złodziei, znajduje się w niespokojnym czasie naznaczonym rozprzestrzeniającą się pandemią, my jako Wspólnota rozumiemy, że Bóg działa, i musimy być wierni Bożemu wezwaniu skierowanemu do nas. W tym okresie kryzysu musimy zachować szczególną czujność, aby chronić biednych i słabych, promować sprawę sprawiedliwości i dopilnować, by nie było niesprawiedliwości” – napisali prezydentka i sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych w swym liście do Kościołów członkowskich na temat pandemii COVID-19.

 Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„W czasach takich jak te, dbałość o zdrowie i życie swoje i bliźnich staje się takim samym świadectwem wiary, jak nawet heroiczne trwanie przy zborowym zwiastowaniu Słowa. Kościół widzialny i niewidzialny to nie nabożeństwo, choćby nie wiedzieć jak budujące. Kościół to wspólnota wiernych, wybranych przez Boga w każdym miejscu i czasie; i dlatego właśnie troska o każde pojedyncze życie staje się nakazem wynikającym z dbałości o Kościół” – napisał biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski w swym liście dotyczącym pandemii COVID-19.

Ewa Jozwiak (fot. Michal Karski)W związku z pandemią koronawirusa i stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak skierowała do współwyznawców list. Publikujemy jego treść.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (fot. FB PER Warszawa)Publikujemy ogłoszenie Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie o zmianach w funkcjonowaniu parafii i zaleceniach w związku z zarażeniami koronawirusem oraz jego aktualizację.

Rafal M. Leszczynski podczas sympozjum "Jasnogorska Matka Kosciola" na Jasnej Gorze (fot. K. Swiertlok/Biuro Prasowe Jasnej Gory)Na Jasnej Górze odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła”. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie reprezentował prof. Rafał Marcin Leszczyński z Kościoła ewangelicko-reformowanego, który wygłosił referat „Matka Chrystusa w teologii ewangelicko-reformowanej”.

glowa konary (grafika: GDJ/pixabay)W ramach projektu EKOKOŚCIÓŁ Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała warsztaty „Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce”. Uczestnicy dyskutowali o tym, co konkretnie można zrobić w parafii, Kościele czy innych instytucjach, by chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami.

Skarbonka Diakonijna 2020 (fot. Michal Karski)26 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie zainaugurowano ekumeniczną akcję „Skarbonka Diakonijna”, która w 2020 r. odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”.

koscioly protestanckie w Polsce mapa slajderZastanawialiście się kiedyś, gdzie znajduje się najbliższy kościół protestancki? Albo w jakich regionach Polski funkcjonuje najwięcej parafii i zborów protestanckich? Odpowiedź na to pytanie ułatwia internetowa mapa Kościołów protestanckich w Polsce.

Centralne nabozenstwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2020, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)„Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich 28,2, przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.

Zelowskie Dzwonki (fot. mk)Tegoroczną nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury otrzymały Zelowskie Dzwonki.

Tomasz Pieczko (fot. mk)Późną wiosną 2019 r. Jacek Bartnik z Bielska, ewangelik reformowany, jednocześnie zaangażowany w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, zwrócił się do ks. Tomasza Pieczko z prośbą o rozważenie możliwości prowadzenia nabożeństw reformowanych w Bielsku-Białej. W tle propozycji było marzenie o przywróceniu obecności reformowanej na szerzej rozumianym Śląsku.

Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce po wyborze Igi Zalisz na dyrektor TB (fot. TB)Komitet Krajowy Towarzystwa na posiedzeniu 27 listopada jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Jadwigi Zalisz na stanowisko dyrektora generalnego Towarzystwa i zatrudnieniu jej od 1 stycznia 2020 r.

Ambasador Czech Ivan Jestrab w Zelowie (fot. Gmina Zelow)– Jak Wam się tutaj żyje? – takie pytanie zadał 19 listopada Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb przybyłym na spotkanie z nim mieszkańcom Zelowa.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa (fot. Michal Karski)W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia przyjęto budżet na 2020 r. oraz dyskutowano na temat zaproponowanych zmian w Prawie wewnętrznym Kościoła.

Konferencja "Ulryk Zwingli. 500 lat Reformacji w Zurychu", ChAT, Warszawa (fot. Michal Karski)– Zwingli to postać, w której reformator i teolog połączył się z humanistą i filozofem. Był człowiekiem renesansu – powiedział prof. Rafał Marcin Leszczyński podczas konferencji „Ulryk Zwingli. 500 lat reformacji w Zurychu”. Omawiano na niej poglądy teologiczne, etyczne, filozoficzne i pedagogiczne zuryskiego reformatora, jego dorobek biblistyczny i stosunek do muzyki, a także kontekst historyczny jego działalności i polemiki z jego myślą.

Kosciol ewangelicki w Lublinie (fot. Michal Karski)31 października w nabożeństwie, które odbyło się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, wzięli udział zaproszeni goście ekumeniczni, wśród których znaleźli się: lubelski rzymskokatolicki biskup pomocniczy Mieczysław Cisło i prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak. Po nabożeństwie odbyła się debata pt. „O wolności chrześcijanina”.