Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Ordynacja Michala Koktysza (fot. Michal Karski)Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP ma nowego duchownego. Został nim magister teologii ewangelickiej Michał Koktysz.

Szkolenie radiowe dla przedstawicieli Kosciolow PRE (fot. Grzegorz Giemza)Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej wzięli udział w szkoleniu radiowym, podczas którego pracownicy radia tłumaczyli, jak powstają audycje religijne i jak wygląda praca z mikrofonem.

Jan Kalwin. Studia nad mysla reformatoraW serii „Biblioteka JEDNOTY” ukazała się książka Rafała Marcina Leszczyńskiego „Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora”. Autor porusza w niej cztery tematy związane z myślą i działalnością szesnastowiecznego reformatora Kościoła.

Miedzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Lublinie 2017 (fot. Michal Karski)– Protestantyzm tworzył obszary wolności, które przyczyniły się do rozwoju kształcenia. Oświata to nie instrument przekazu haseł reformacji, ale sedno jej programu teologicznego. I to jest w moim przekonaniu wyznacznik protestantyzmu – mówił ks. prof. Bogusław Milerski podczas Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej”.

Prawykonanie "Kantaty reformacyjnej" (fot. Piotr Diehl)W kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie 28 października odbyło się prawykonanie „Kantaty reformacyjnej”. Był to jeden z punktów programu Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji. Próba generalna i sam koncert zgromadziły dużą publiczność, która przyjęła utwór owacjami na stojąco.

Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji. Nabozenstowo jubileuszowe w kosciele luteranskim Sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)– Z punktu widzenia edukacji i kultury reformacja była światłem, które zmieniło europejską mentalność. W dużym stopniu temu przewrotowi zawdzięczamy nasze dzisiejsze spojrzenie na świat i naszą cywilizację. Zbudowano jeden z najważniejszych wsporników nowoczesności, jakim jest racjonalizm niestojący w sprzeczności z wiarą – mówił prof. Jerzy Buzek podczas sesji jubileuszowej w ramach Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji.

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego 2017 (fot. mk)Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahl, Michał Tessarowicz i Wacława Żórawska zostali laureatami tegorocznej nagrody im. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wręczenie nagród odbyło się podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Spotkanie z okazji jubileuszu 500 lat reformacji w Belchatowie (fot. Marian Wojcik)11 października w murach Muzeum Regionalnego w Bełchatowie odbyło się spotkanie z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 500 lat reformacji. Organizatorami byli proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie ks. bp Marek Izdebski, dyrektor Muzeum Regionalnego Marek Tokarek i prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

Karl BarthZwiązek Reformowany w Niemczech (Reformierter Bund) oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) zapowiedziały na rok 2019 obchody dwóch jubileuszy związanych z Karlem Barthem, szwajcarskim teologiem reformowanym, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli teologii protestanckiej XX w.

Uczestnicy konsultacji partnerskich zorganizowanych przez Kosciol Ewangelicki Hesji i Nassau przed zamkiem Wartburg (fot. EKHN)Od 16 do 25 sierpnia w Niemczech trwały konsultacje partnerskie zorganizowane przez Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau (EKHN). Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali ks. bp Marek Izdebski i prezes Synodu Ewa Jóźwiak.

Wprowadzenie Marty Borkowskiej w sluzbe kaznodziei swieckiego w Kosciele Ewangelicko-Reformowanym w RPW Warszawie podczas niedzielnego nabożeństwa z Wieczerzą Pańską Marta Borkowska została wprowadzona w służbę kaznodziei świeckiego w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2017 (fot. PER Zelow)Tegorocznemu Tygodniowi Ewangelizacyjnemu w Zelowie (TEZ), który odbywał się od 16 do 22 lipca, towarzyszyło hasło biblijne: „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” (Ez 36,26).

Wittenberga. Podpisanie przez Swiatowa Wspolnote Kosciolow Reformowanych „Wspolnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (fot. WCRC)Pod hasłem „Żywy Boże, odnów i przemień nas” odbyła się w Lipsku Rada Generalna Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (ŚWKR). Podczas obrad podpisano m.in. luterańsko-reformowane „Świadectwo Wittenberskie” oraz akt przystąpienia ŚWKR do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.

Dyskusja panelowa "Chrzescijanie LGBT, chrzescijanstwo wobec LGBT" (fot. Michal Karski)– Chrześcijanie LGBT żyją w sytuacji podwójnego wykluczenia. Z jednej strony mają problemy, żeby normalnie funkcjonować na równi z innymi osobami w obrębie Kościołów. Z drugiej strony świeckie organizacje LGBT, walcząc o swoje prawa, artykułowały swoje żądania w opozycji do różnych konserwatywnych instytucji, w tym wobec Kościołów – mówiła prof. Dorota Hall podczas dyskusji panelowej „Chrześcijanie LGBT, chrześcijaństwo wobec LGBT”.

szwajcaria flagaPonad 700 osób uczestniczyło w centralnych obchodach jubileuszu 500 lat reformacji w Szwajcarii. W reformowanej katedrze w Bernie 18 czerwca odbyło się nabożeństwo zorganizowane przez Szwajcarski Związek Kościołów Ewangelickich (SEK).

Ordynacja Moniki Zuber (fot. Archiwum)25 czerwca w trakcie nabożeństwa w zborze metodystycznym Nowego Przymierza w Katowicach pod przewodnictwem ks. bp. Patricka Streiffa i ks. sup. Andrzeja Malickiego zostali ordynowani: diakon Adrian Myśliński na urząd prezbitera oraz Monika Zuber i Jarosław Bator na urząd diakona.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Kleszczowie (fot. Adrik92)Kronika wydarzeń, które w ostatnich miesiącach miały miejsce w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie.

Ewangelickie Dni Kosciola 2017 (fot. Adam Klemens/EDK)Z okazji jubileuszu 500 lat reformacji od 15 do 18 czerwca odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. W nabożeństwie głównym w sobotę 17 czerwca wziął czynny udział ks. bp Marek Izdebski.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego Caritas, Diakonii i Eleos, przedstawiciele parafii w Sorkwitach i miejscowego samorzadu (fot. Eleos)Przedstawiciele kierownictwa czterech kościelnych organizacji charytatywnych – katolickiego Caritas Polska, prawosławnego Eleos, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – odbyli ekumeniczną podróż studyjną na Mazury. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności diakonijnej.

Nowi czlonkowie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie (fot. Katarzyna Karpinska)20 maja kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie został otwarty dla zwiedzających w ramach Nocy Muzeów. 2 czerwca w ramach cyklu „Chrześcijaństwo żywe” odbyła się w parafii warszawskiej dyskusja panelowa na temat „Chrześcijanin w społeczeństwie”. 11 czerwca podczas nabożeństwa zbór warszawski był świadkiem chrztu osoby dorosłej i konwersji.