Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Konsultacje Kosciolow reformowanych z Polski, Litwy i Lippe, Zelow (fot. PER Lodz)Od 6 do 9 września w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyły się konsultacje organizowane cyklicznie co dwa lata przez trzy Kościoły reformowane: Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie, Kościół Krajowy Lippe oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.

74. rocznica likwidacji lodzkiego getta (fot. Archiwum)Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto rozpoczęły się w środę, 29 sierpnia, na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Wziął w nich udział ks. Semko Koroza, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi.

Papiez Franciszek w siedzibie Swiatowej Rady Kosciolow (fot. Albin Hillert/WCC)W sierpniu minęło 70 lat od utworzenia największej na świecie organizacji ekumenicznej – Światowej Rady Kościołów. W obchodach tego jubileuszu, obok przedstawicieli Kościołów członkowskich Rady, wziął również udział papież Franciszek, który odwiedził siedzibę Rady – Centrum Ekumeniczne w Genewie.

Oboz harcerski skautow z Zelowa Royal Rangers (fot. PER Zelow)Od 4 do 14 sierpnia w Międzynarodowym Ośrodku Integracji Młodzieży w Kurnędzu odbył się obóz harcerski skautów z Zelowa – Royal Rangers.

Wizyta gosci z Ewangelickiego Kosciola Hesji i Nassau w Warszawie (fot. Michal Koktysz)7 sierpnia gośćmi Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP była delegacja z Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau w Niemczech (EKHN).

Tydzien Ewangelizacyjny Zelow 2018 (fot. PER Zelow)Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie (TEZ), organizowany wspólnie przez Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Zelowie, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP i Diecezję Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, odbywał się od 15 do 21 lipca. Rozpoczął się Świętem Kościoła w Środku Polski. W niedzielę, 15 lipca, podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła luterańskiego.

Konsystorz Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP w Pstraznej (fot. Archiwum)14 czerwca członkowie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP odwiedzili parafię w Pstrążnej w Kudowie-Zdroju. Zobacz fotorelację z tego wydarzenia.

Swieto zboru w Zychlinie (fot. Anna Zieleniewska)10 czerwca odbyło się nabożeństwo w 408. rocznicę założenia Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie.

Zgromadzenie Ogolne Konferencji Kosciolow Europejskich w Nowym Sadzie 2018 (fot. Mladen Trkulja/CEC)Pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się od 31 maja do 6 czerwca Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich.

Piknik Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, Jozefow 2018 (fot. PER Warszawa)31 maja odbył się w Józefowie tradycyjny już piknik parafialny z udziałem członków zboru warszawskiego.

Nagroda dla Ewy Jozwiak za ksiazke "Sachsowie. Polacy z wyboru" (ft. WTN)Podczas dorocznego zebrania sprawozdawczego Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (WTN), które odbyło się 25 maja i zostały wręczone Nagrody im. Jana Długosza. Tegorocznym laureatami zostali redaktor naczelna JEDNOTY dr Ewa Jóźwiak i dr hab. Tadeusz Nowak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Noc Muzeow 2018 w kosciele ewangelicko-reformowanym w Warszawie (fot. PER Warszawa)Jak co roku Noc Muzeów odbyła się również w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Tym razem wydarzenie miało miejsce 19 maja.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w Zelowie (fot. Michal Karski)W Zelowie odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia udzielono absolutorium Konsystorzowi, przyjęto przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele, a także wysłuchano założeń projektu pragmatyki służbowej Kościoła. Dyskutowano również o koncepcji misji Kościoła.

75. rocznica zburzenia Szpitala Ewangelickiego (fot. Ewa Jozwiak)Od 20 do 22 kwietnia Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP wraz z parafią w Warszawie gościli grupę z ewangelickiego Kościoła Krajowego Lippe w Niemczech (Lippische Landeskirche). Goście przybyli w związku z 75. rocznicą likwidacji Szpitala Ewangelickiego.

Po nabozenstwie dziekczynnym z okazji wydania Biblii Ekumenicznej (fot. Michal Karski)– Mamy ją! Oczywiście, mieliśmy ją już wcześniej w różnych wydaniach i tłumaczeniach. Teraz otrzymujemy Biblię, o której każdy będzie mógł powiedzieć: jest moja – powiedział w swym kazaniu wygłoszonym podczas nabożeństwa dziękczynnego z okazji wydania Biblii Ekumenicznej ks. bp Andrzej Malicki, prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Konferencja komisji i oddzialow PRE (fot. mk)Podczas konferencji komisji i oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej, która odbyła się 1 marca w Warszawie, mówiono o działalności biura, oddziałów regionalnych i komisji statutowych Rady. Dyskutowano też o problemach ruchu ekumenicznego i Kościołów mniejszościowych.

Czlonkowie Rady Wspolnoty Kosciolow Ewangelickich w Europie na nabozenstwie w kosciele ewangelicko-reformowanym w Warszawie (fot. Michal Karski)W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Podczas obrad podsumowano dotychczasowe działania oraz przedstawiono plany na lata kolejne. Wybrano również nowego sekretarza generalnego Wspólnoty.

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2018 w Zychlinie (fot. S. Lorek)„Prawica Twoja wsławiła się mocą” – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów. Tydzień Modlitw odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia, jednak zdarza się, jak w np. Warszawie, że modlitwy rozciągają się na prawie cały styczeń. Jest to czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, konferencjach i koncertach.

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka dla ks. Michala Jablonskiego (fot. Archiwum Jednoty)– Ks. Michał swoją postawą przypomina nam i upomina nas: bądźmy obecni. Są miejsca i okoliczności, są sprawy i są wyzwania, gdy możemy dać tylko jedną odpowiedź: „Hineni – oto jestem”, bo możemy dać tylko siebie, tylko swoją obecność, swoją wiarę i ufność w Boże miłosierdzie, w przebaczenie nam i całemu światu – powiedział Bogdan Białek wręczając ks. Michałowi Jabłońskiemu nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznawaną przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2018 (fot. mk)– Trudno pogodzić się z polityką, która czasami jest oparta na konfrontacji. Buta czasami jest mylona z godnością. Prawdziwą godność potrafi zachować tylko ten, kto zna swoją wartość, a znając swoją wartość potrafi szanować swojego adwersarza. Musimy pamiętać, że wszyscy mają swoją godność – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec.