Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego 2017 (fot. mk)Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahl, Michał Tessarowicz i Wacława Żórawska zostali laureatami tegorocznej nagrody im. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wręczenie nagród odbyło się podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Spotkanie z okazji jubileuszu 500 lat reformacji w Belchatowie (fot. Marian Wojcik)11 października w murach Muzeum Regionalnego w Bełchatowie odbyło się spotkanie z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 500 lat reformacji. Organizatorami byli proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie ks. bp Marek Izdebski, dyrektor Muzeum Regionalnego Marek Tokarek i prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

Karl BarthZwiązek Reformowany w Niemczech (Reformierter Bund) oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) zapowiedziały na rok 2019 obchody dwóch jubileuszy związanych z Karlem Barthem, szwajcarskim teologiem reformowanym, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli teologii protestanckiej XX w.

Uczestnicy konsultacji partnerskich zorganizowanych przez Kosciol Ewangelicki Hesji i Nassau przed zamkiem Wartburg (fot. EKHN)Od 16 do 25 sierpnia w Niemczech trwały konsultacje partnerskie zorganizowane przez Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau (EKHN). Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali ks. bp Marek Izdebski i prezes Synodu Ewa Jóźwiak.

Wprowadzenie Marty Borkowskiej w sluzbe kaznodziei swieckiego w Kosciele Ewangelicko-Reformowanym w RPW Warszawie podczas niedzielnego nabożeństwa z Wieczerzą Pańską Marta Borkowska została wprowadzona w służbę kaznodziei świeckiego w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2017 (fot. PER Zelow)Tegorocznemu Tygodniowi Ewangelizacyjnemu w Zelowie (TEZ), który odbywał się od 16 do 22 lipca, towarzyszyło hasło biblijne: „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” (Ez 36,26).

Wittenberga. Podpisanie przez Swiatowa Wspolnote Kosciolow Reformowanych „Wspolnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (fot. WCRC)Pod hasłem „Żywy Boże, odnów i przemień nas” odbyła się w Lipsku Rada Generalna Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (ŚWKR). Podczas obrad podpisano m.in. luterańsko-reformowane „Świadectwo Wittenberskie” oraz akt przystąpienia ŚWKR do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.

Dyskusja panelowa "Chrzescijanie LGBT, chrzescijanstwo wobec LGBT" (fot. Michal Karski)– Chrześcijanie LGBT żyją w sytuacji podwójnego wykluczenia. Z jednej strony mają problemy, żeby normalnie funkcjonować na równi z innymi osobami w obrębie Kościołów. Z drugiej strony świeckie organizacje LGBT, walcząc o swoje prawa, artykułowały swoje żądania w opozycji do różnych konserwatywnych instytucji, w tym wobec Kościołów – mówiła prof. Dorota Hall podczas dyskusji panelowej „Chrześcijanie LGBT, chrześcijaństwo wobec LGBT”.

szwajcaria flagaPonad 700 osób uczestniczyło w centralnych obchodach jubileuszu 500 lat reformacji w Szwajcarii. W reformowanej katedrze w Bernie 18 czerwca odbyło się nabożeństwo zorganizowane przez Szwajcarski Związek Kościołów Ewangelickich (SEK).

Ordynacja Moniki Zuber (fot. Archiwum)25 czerwca w trakcie nabożeństwa w zborze metodystycznym Nowego Przymierza w Katowicach pod przewodnictwem ks. bp. Patricka Streiffa i ks. sup. Andrzeja Malickiego zostali ordynowani: diakon Adrian Myśliński na urząd prezbitera oraz Monika Zuber i Jarosław Bator na urząd diakona.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Kleszczowie (fot. Adrik92)Kronika wydarzeń, które w ostatnich miesiącach miały miejsce w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie.

Ewangelickie Dni Kosciola 2017 (fot. Adam Klemens/EDK)Z okazji jubileuszu 500 lat reformacji od 15 do 18 czerwca odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. W nabożeństwie głównym w sobotę 17 czerwca wziął czynny udział ks. bp Marek Izdebski.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego Caritas, Diakonii i Eleos, przedstawiciele parafii w Sorkwitach i miejscowego samorzadu (fot. Eleos)Przedstawiciele kierownictwa czterech kościelnych organizacji charytatywnych – katolickiego Caritas Polska, prawosławnego Eleos, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – odbyli ekumeniczną podróż studyjną na Mazury. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności diakonijnej.

Nowi czlonkowie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie (fot. Katarzyna Karpinska)20 maja kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie został otwarty dla zwiedzających w ramach Nocy Muzeów. 2 czerwca w ramach cyklu „Chrześcijaństwo żywe” odbyła się w parafii warszawskiej dyskusja panelowa na temat „Chrześcijanin w społeczeństwie”. 11 czerwca podczas nabożeństwa zbór warszawski był świadkiem chrztu osoby dorosłej i konwersji.

Koncert choru gospel Schola Cantorum (fot. Mariusz Goslawski)28 maja w bełchatowskiej parafii ewangelicko-reformowanej obchodzone było Święto Rodziny. Nabożeństwo prowadził ks. bp Marek Izdebski. Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna, podczas której śpiewały dzieci i chór gospel Schola Cantorum. 6 czerwca odbyło się walne zebranie Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości.

Konferencja naukowa „Kultura reformacji i reformowanie w kulturze” (fot. Archiwum)21 maja nabożeństwem w luterańskim kościele św. Mateusza w Łodzi rozpoczęły się luterańsko-reformowane obchody jubileuszu 500 lat reformacji. Były to uroczystości centralne dla Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i diecezjalne dla Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp István Szabó z Dystryktu Dunajskiego Węgierskiego Kościoła Reformowanego.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Zychlinie (fot. Michal Karski)19 maja sesją popularno-naukową Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie uczciła jubileusz 500 lat reformacji. Sesja zatytułowana „500 lat reformacji” została przygotowana wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie (ZSEU).

Christopher Ferguson (fot. WCRC)Podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ks. Chris Ferguson zaproponował przedstawicielom Kościołów luterańskich rozważenie wspólnego spotkania ŚFL i ŚWKR.

200-lecie Towarzystwa Biblijnego w PolsceNabożeństwo z okazji Ekumenicznych Dni Biblijnych odbyło się 8 maja w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych. Modlitwa ta zakończyła obchody 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego, Lodz (fot. mk)W Łodzi odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdania poszczególnych organów kościelnych oraz dyskutowano na temat apolityczności i apartyjności duchownych i innych przedstawicieli gremiów kościelnych.