Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Kosciol Ewangelicko-Augsburski, Kosciol Ewangelicko-Metodystyczny, Kosciol Ewangelicko-Reformowany„[Z] rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, która miała miejsce podczas obrad Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 r.” – napisali we wspólnym liście otwartym do marszałka sejmu i dwóch klubów parlamentarnych biskupi trzech polskich Kościołów ewangelickich: luterańskiego, metodystycznego i reformowanego. Zaapelowali też o wycofanie z dalszego procedowania wniosku w sprawie tej uchwały.

Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom 2017 (fot. mk)30 listopada zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta ekumeniczna akcja jest organizowana wspólnie przez kościelne organizacje charytatywne. Już po raz osiemnasty prowadzą je razem Caritas Polska Kościoła rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Eleos Kościoła prawosławnego. Od dziewięciu lat w akcji uczestniczy także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ewa Jozwiak, "Sachsowie. Polacy z wyboru"Promocja książki „Sachsowie. Polacy z wyboru” autorstwa dr Ewy Jóźwiak, redaktor naczelnej JEDNOTY, odbyła się 26 listopada w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieluniu. Uroczystości patronowali zwierzchnicy obu Kościołów ewangelickich: Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. bp Marek Izdebski oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec.

Debata "Reformacja - blogoslawienstwo czy przeklenstwo?" w ramach Akademii Ekumenicznej, Biblioteka Slaska w Katowicach (fot. Archiwum Biblioteki Slaskiej)W ramach spotkań Akademii Ekumenicznej w Katowicach odbyła się dyskusja panelowa na temat „Reformacja – błogosławieństwo czy przekleństwo?”. Wzięli w niej udział redaktorzy kilku czasopism, wśród nich przedstawiciel JEDNOTY.

20-lecie Redakcji Ekumenicznej TVP (fot. Ewa Jozwiak)Z okazji przypadającego w 2017 r. 20-lecia Redakcji Ekumenicznej TVP w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się 23 listopada spotkanie, podczas którego dyskutowano na temat telewizyjnych programów ekumenicznych i rewolucji cyfrowej w mediach.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w Lodzi, listopad 2017 (fot. mk)W Łodzi odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad m.in. przyjęto budżet na przyszły rok oraz dyskutowano nad zmianami w prawie wewnętrznym Kościoła w kontekście ochrony danych osobowych.

Ordynacja Michala Koktysza (fot. Michal Karski)Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP ma nowego duchownego. Został nim magister teologii ewangelickiej Michał Koktysz.

Szkolenie radiowe dla przedstawicieli Kosciolow PRE (fot. Grzegorz Giemza)Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej wzięli udział w szkoleniu radiowym, podczas którego pracownicy radia tłumaczyli, jak powstają audycje religijne i jak wygląda praca z mikrofonem.

Jan Kalwin. Studia nad mysla reformatoraW serii „Biblioteka JEDNOTY” ukazała się książka Rafała Marcina Leszczyńskiego „Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora”. Autor porusza w niej cztery tematy związane z myślą i działalnością szesnastowiecznego reformatora Kościoła.

Miedzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Lublinie 2017 (fot. Michal Karski)– Protestantyzm tworzył obszary wolności, które przyczyniły się do rozwoju kształcenia. Oświata to nie instrument przekazu haseł reformacji, ale sedno jej programu teologicznego. I to jest w moim przekonaniu wyznacznik protestantyzmu – mówił ks. prof. Bogusław Milerski podczas Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej”.

Prawykonanie "Kantaty reformacyjnej" (fot. Piotr Diehl)W kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie 28 października odbyło się prawykonanie „Kantaty reformacyjnej”. Był to jeden z punktów programu Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji. Próba generalna i sam koncert zgromadziły dużą publiczność, która przyjęła utwór owacjami na stojąco.

Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji. Nabozenstowo jubileuszowe w kosciele luteranskim Sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)– Z punktu widzenia edukacji i kultury reformacja była światłem, które zmieniło europejską mentalność. W dużym stopniu temu przewrotowi zawdzięczamy nasze dzisiejsze spojrzenie na świat i naszą cywilizację. Zbudowano jeden z najważniejszych wsporników nowoczesności, jakim jest racjonalizm niestojący w sprzeczności z wiarą – mówił prof. Jerzy Buzek podczas sesji jubileuszowej w ramach Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji.

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego 2017 (fot. mk)Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahl, Michał Tessarowicz i Wacława Żórawska zostali laureatami tegorocznej nagrody im. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wręczenie nagród odbyło się podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Spotkanie z okazji jubileuszu 500 lat reformacji w Belchatowie (fot. Marian Wojcik)11 października w murach Muzeum Regionalnego w Bełchatowie odbyło się spotkanie z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 500 lat reformacji. Organizatorami byli proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie ks. bp Marek Izdebski, dyrektor Muzeum Regionalnego Marek Tokarek i prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

Karl BarthZwiązek Reformowany w Niemczech (Reformierter Bund) oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) zapowiedziały na rok 2019 obchody dwóch jubileuszy związanych z Karlem Barthem, szwajcarskim teologiem reformowanym, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli teologii protestanckiej XX w.

Uczestnicy konsultacji partnerskich zorganizowanych przez Kosciol Ewangelicki Hesji i Nassau przed zamkiem Wartburg (fot. EKHN)Od 16 do 25 sierpnia w Niemczech trwały konsultacje partnerskie zorganizowane przez Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau (EKHN). Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali ks. bp Marek Izdebski i prezes Synodu Ewa Jóźwiak.

Wprowadzenie Marty Borkowskiej w sluzbe kaznodziei swieckiego w Kosciele Ewangelicko-Reformowanym w RPW Warszawie podczas niedzielnego nabożeństwa z Wieczerzą Pańską Marta Borkowska została wprowadzona w służbę kaznodziei świeckiego w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2017 (fot. PER Zelow)Tegorocznemu Tygodniowi Ewangelizacyjnemu w Zelowie (TEZ), który odbywał się od 16 do 22 lipca, towarzyszyło hasło biblijne: „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” (Ez 36,26).

Wittenberga. Podpisanie przez Swiatowa Wspolnote Kosciolow Reformowanych „Wspolnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (fot. WCRC)Pod hasłem „Żywy Boże, odnów i przemień nas” odbyła się w Lipsku Rada Generalna Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (ŚWKR). Podczas obrad podpisano m.in. luterańsko-reformowane „Świadectwo Wittenberskie” oraz akt przystąpienia ŚWKR do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.

Dyskusja panelowa "Chrzescijanie LGBT, chrzescijanstwo wobec LGBT" (fot. Michal Karski)– Chrześcijanie LGBT żyją w sytuacji podwójnego wykluczenia. Z jednej strony mają problemy, żeby normalnie funkcjonować na równi z innymi osobami w obrębie Kościołów. Z drugiej strony świeckie organizacje LGBT, walcząc o swoje prawa, artykułowały swoje żądania w opozycji do różnych konserwatywnych instytucji, w tym wobec Kościołów – mówiła prof. Dorota Hall podczas dyskusji panelowej „Chrześcijanie LGBT, chrześcijaństwo wobec LGBT”.