Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

szwajcaria flagaPonad 700 osób uczestniczyło w centralnych obchodach jubileuszu 500 lat reformacji w Szwajcarii. W reformowanej katedrze w Bernie 18 czerwca odbyło się nabożeństwo zorganizowane przez Szwajcarski Związek Kościołów Ewangelickich (SEK).

Ordynacja Moniki Zuber (fot. Archiwum)25 czerwca w trakcie nabożeństwa w zborze metodystycznym Nowego Przymierza w Katowicach pod przewodnictwem ks. bp. Patricka Streiffa i ks. sup. Andrzeja Malickiego zostali ordynowani: diakon Adrian Myśliński na urząd prezbitera oraz Monika Zuber i Jarosław Bator na urząd diakona.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Kleszczowie (fot. Adrik92)Kronika wydarzeń, które w ostatnich miesiącach miały miejsce w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie.

Ewangelickie Dni Kosciola 2017 (fot. Adam Klemens/EDK)Z okazji jubileuszu 500 lat reformacji od 15 do 18 czerwca odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. W nabożeństwie głównym w sobotę 17 czerwca wziął czynny udział ks. bp Marek Izdebski.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego Caritas, Diakonii i Eleos, przedstawiciele parafii w Sorkwitach i miejscowego samorzadu (fot. Eleos)Przedstawiciele kierownictwa czterech kościelnych organizacji charytatywnych – katolickiego Caritas Polska, prawosławnego Eleos, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – odbyli ekumeniczną podróż studyjną na Mazury. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności diakonijnej.

Nowi czlonkowie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie (fot. Katarzyna Karpinska)20 maja kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie został otwarty dla zwiedzających w ramach Nocy Muzeów. 2 czerwca w ramach cyklu „Chrześcijaństwo żywe” odbyła się w parafii warszawskiej dyskusja panelowa na temat „Chrześcijanin w społeczeństwie”. 11 czerwca podczas nabożeństwa zbór warszawski był świadkiem chrztu osoby dorosłej i konwersji.

Koncert choru gospel Schola Cantorum (fot. Mariusz Goslawski)28 maja w bełchatowskiej parafii ewangelicko-reformowanej obchodzone było Święto Rodziny. Nabożeństwo prowadził ks. bp Marek Izdebski. Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna, podczas której śpiewały dzieci i chór gospel Schola Cantorum. 6 czerwca odbyło się walne zebranie Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości.

Konferencja naukowa „Kultura reformacji i reformowanie w kulturze” (fot. Archiwum)21 maja nabożeństwem w luterańskim kościele św. Mateusza w Łodzi rozpoczęły się luterańsko-reformowane obchody jubileuszu 500 lat reformacji. Były to uroczystości centralne dla Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i diecezjalne dla Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp István Szabó z Dystryktu Dunajskiego Węgierskiego Kościoła Reformowanego.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Zychlinie (fot. Michal Karski)19 maja sesją popularno-naukową Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie uczciła jubileusz 500 lat reformacji. Sesja zatytułowana „500 lat reformacji” została przygotowana wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie (ZSEU).

Christopher Ferguson (fot. WCRC)Podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ks. Chris Ferguson zaproponował przedstawicielom Kościołów luterańskich rozważenie wspólnego spotkania ŚFL i ŚWKR.

200-lecie Towarzystwa Biblijnego w PolsceNabożeństwo z okazji Ekumenicznych Dni Biblijnych odbyło się 8 maja w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych. Modlitwa ta zakończyła obchody 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego, Lodz (fot. mk)W Łodzi odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdania poszczególnych organów kościelnych oraz dyskutowano na temat apolityczności i apartyjności duchownych i innych przedstawicieli gremiów kościelnych.

Osiemnastka Zelowskich Dzwonkow (fot. PER Zelow)Tegoroczny koncert jubileuszowy „Zelowskich Dzwonków”, który miał miejsce 17 kwietnia, zgromadził liczną publiczność. Słuchacze zostali wprowadzeni w koncert mocnym brzmieniem dzwonkowej „Fanfary”, wykonanej przez grupę starszą.

abp Jeremiasz (fot. PRE)Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 2001–2016, wieloletni biskup prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej i rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był jedną z największych osobowości w polskim ruchu ekumenicznym. Miał 73 lata.

Wyroznienie PTTK za ksiazke "Sladami braci czeskich i morawskich w Polsce" (fot. mk)Wydawnictwo Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP otrzymało wyróżnienie za książkę Joanny Szczepankiewicz-Battek „Śladami braci czeskich i morawskich w Polsce”, która ukazała się w serii „Biblioteka JEDNOTY”. Wyróżnienie przyznała Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.

Wspomnienie ks. Jerzego Stahla w 20. rocznice jego smierci. Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie (fot. mk)W dwudziestą rocznicę śmierci ks. Jerzego Stahla przy jego grobie odbyło się spotkanie i modlitwa, podczas których wspominano postać tego ewangelicko-reformowanego duchownego.

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami religii i wyznan obecnych w Polsce (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Podkreślił, że w Polsce dialog między religiami to nie jest puste słowo i mamy wielką tradycję ekumeniczną. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec dziękował prezydentowi za udział w uroczystościach Kościołów mniejszościowych, wyraził też dezaprobatę dla działań sejmowej komisji w sprawie ogłoszenia Roku Reformacji oraz przestrzegał przed zaostrzaniem sporów w życiu politycznym i społecznym.

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2017 (fot. mk)– Kościoły nie mają wątpliwości, że Ewangelia zobowiązuje nas do przyjmowania uchodźców oraz rozważnego i otwartego podejścia do emigrantów, którzy poszukują lepszego życia. Deprecjonowanie tego typu migracji oznaczałoby napiętnowanie milionów Polaków, którzy w celu poprawienia bytu opuściło Polskę – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Jednota 4/2016W ostatnim tegorocznym numerze JEDNOTY czytelnicy znajdą artykuły o dialogu chrześcijańsko-żydowskim, motywie światła w tradycji Bożego Narodzenia i Chanuki, cieszyńskich śladach Pawła Hulki-Laskowskiego, rodzinie von Humboldt, a także recenzję wystawy o ludowej sztuce sakralnej. Nie zabrakło też relacji ze wspólnych obrad synodów dwóch Kościołów ewangelickich oraz spotkania papieża z luteranami w dniu Pamiątki Reformacji.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Pstraznej (fot. Krzysztof Goral)Prace renowacyjne we wnętrzu kościoła ewangelicko-reformowanego w Pstrążnej rozpoczęły się 1 czerwca 2016 r. Kościół od wybudowania go w XIX w. nigdy nie był remontowany. Podczas działań wojennych (druga wojna światowa) został zniszczony, a jego wnętrze rozgrabione. Z prac inwestycyjnych, które udało się Kościołowi przeprowadzić, został wykonany w latach 80. remont dachu.