Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Sciana reformacji w Zychlinie (fot. Miroslaw Jurgielewicz)W 2021 r. obchody Święta Reformacji w Żychlinie rozpoczęły się 29 października sesją popularnonaukową. Natomiast w dniu święta, 31 października, odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem biskupa Kościoła, ks. Marka Izdebskiego, który wygłosił kazanie. Po nabożeństwie koncert dał Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego. Po nim nastąpiło odsłonięcie muralu „Ściana Reformacji”.

granica polsko-bialoruska„Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy mają bezpośredni wpływ na szukanie rozwiązań obecnej bolesnej sytuacji, do pracy na rzecz zażegnania obecnego kryzysu granicznego” – czytamy w apelu Konsystorza opublikowanym z związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

Ogolnopolski Zjazd Przewodnikow Ewangelikow 2021 (fot. Janina Hlawiczka)Już po raz dwudziesty drugi odbył się Ogólnopolski Zjazd Przewodników Ewangelików. Tym razem jego uczestnicy spotkali się w Poznaniu i mieli okazję zwiedzić atrakcje turystyczne Wielkopolski, w tym te związane z protestanckim dziedzictwem kulturowym.

Zloty jubileusz konfirmacji w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie (fot. Przemyslaw Scholl)Podczas nabożeństwa w 17. Niedzielę po Trójcy Świętej, 26 września, w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie obchodzono złoty jubileusz konfirmacji. W grupie jubilatów było siedem osób: Anna Bender, Agnieszka Kręglewska-Biernacka, Wiktor Chojnowski, Mirosław Niewieczerzał, Krzysztof Tranda, Andrzej Neuman i Władysław Scholl.

uscisk dloni (fot. Tumisu/pixabay)W ramach projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zaprasza na konferencję online na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Problematyka ta zostanie przedstawiona z perspektywy Kościołów w Polsce i Europie, organizacji pozarządowych, jak i samych migrantów.

Zarzad Polskiej Rady Ekumenicznej 2021-2026 (fot. PRE)Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej.

Konferencja duchownych Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP w Pstraznej (fot. Archiwum)W Pstrążnej odbyło się posiedzenie Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Uczestnicy spotkania dyskutowali o dokumencie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie „»Być razem Kościołem pośród pandemii« – refleksje z perspektywy ewangelickiej” oraz o aktualnych wydarzeniach w Kościele.

granica polsko-bialoruskaPrzedstawiciele Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku wezwali polskie władze do niezwłocznego udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej duchowni chrześcijańscy próbowali dostarczyć uchodźcom jedzenie, wodę i lekarstwa, nie zostali jednak dopuszczeni przez polskie służby.

Swieto Kosciola w Srodku Polski 2021, seminarium "Nowi w Kosciele" (fot. PER Zelow)W tym roku po raz pierwszy organizatorzy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie zmienili dotychczasową jego formułę w Święto Kościoła w Środku Polski, które odbywało się od piątku 23 do niedzieli 25 lipca. To nie tylko kwestia skrócenia całości wydarzenia z 7 do 3 dni, ale położenie większego niż dotąd akcentu na możliwość spotkania się między sobą i wspólnych rozmów.

Swieto Kosciola w Srodku Polski, Zelow 2021Na terenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się od 23 do 25 lipca Święto Kościoła w Środku Polski. Temat przewodni tego weekendowego wydarzenia brzmiał „Odpuść”, a w jego programie zaplanowano seminaria, dyskusje, wykłady, koncerty i nabożeństwo.

Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwosci KlimacztycznejW połowie sierpnia z Zielonej Góry wyruszy Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej. Przez dwa i pół miesiąca pielgrzymi będą iść przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię, aż na szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow. W tym czasie będą mówić o konieczności podjęcia działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, szczególnie w kontekście transportu, rolnictwa i żywienia.

Chrzescijanska Akademia Teologiczna w WarszawieChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza na bezpłatne studia stacjonarne z zakresu teologii (ewangelickiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej), pedagogiki i pracy socjalnej. Od roku akademickiego 2021/2022 uczelnia planuje również uruchomienie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Mateusza w Lodzi (fot. PER Zychlin)W Łodzi odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad wybrano nowe gremia Kościoła, a także przyjęto szereg sprawozdań. Nowym prezesem Konsystorza został Piotr Niewieczerzał z parafii warszawskiej.

Zgromadzenie Ogolne Europejskiej Sieci Wspolpracy Ekologicznej Chrzescijan (ECEN) 2021Na przełomie maja i czerwca odbyło się online Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan. Wzięło w nim udział ponad 200 osób – przedstawicieli różnych Kościołów, organizacji ekumenicznych, ekologicznych, młodzieżowych, świata nauki i polityki. Hasło Zgromadzenia brzmiało „Pojednani ze stworzeniem. Wezwanie do pilnych działań w sprawie klimatu i bioróżnorodności”.

Zamek blyskawiczny symbolizujacy droge, ktora podazaja ludzie w malzenstwach mieszanych wyznaniowo (fot. www.facebook.com/EkumeniczneRekolekcje)Od 8 do 9 maja w Łodzi odbyły się rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo. Na żywo wzięło w nich udział kilkanaście par, wśród których byli katolicy, luteranie, reformowani i prawosławni. Kazania i wykłady wygłosili abp Grzegorz Ryś, bp Jerzy Samiec, ks. Peter Seyfried i ks. Michał Makula. Uczestnicy wzięli też udział w wycieczce po ekumenicznej Łodzi oraz pikniku.

ks. bp Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„Jako ludzie i jako Kościół możemy ułatwić sobie przeżycie pandemii i czasu po niej, jeśli uświadomimy sobie, dlaczego jesteśmy Bogu winni zaufanie – nie dlatego, że mówimy, że jest Bogiem, nie dlatego, że teologia mówi nam o Jego przymiotach, ale patrząc na to, co dla nas zrobił na Golgocie” – pisze biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski w swym liście wielkanocnym.

Ewa Jozwiak (fot. Archiwum)Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak apeluje w swym liście o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią COVID-19 i pozostanie w domach, również w święta wielkanocne. „Pan Bóg się nie obrazi! Skorzystajmy z uczestnictwa w nabożeństwach luterańskich transmitowanych w telewizji. (…) Można też uczestniczyć w nabożeństwach ewangelicko-reformowanych dostępnych dzięki transmisjom internetowym” – pisze.

para (fot. Foundry/pixabay)W kwietniu odbędą się rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo. Organizatorami tego wydarzenia są Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Archidiecezja Łódzka Kościoła rzymskokatolickiego.

judaizm chrzescijanstwo islamPrzedstawiciele różnych wyznań trzech religii w Polsce utworzyli grupę Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku. Jest to inicjatywa na rzecz obrony godności i praw człowieka bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy. Obok deklaracji programowej członkowie grupy ogłosili swoje pierwsze oświadczenie, w którym określili jako imperatyw moralny stosowanie się do zaleceń lekarzy w sprawie pandemii COVID-19 i zachęcili do szczepień przeciwko tej chorobie.

Skarbonka Diakonijna 2021 (fot. Michal Karski)Pod hasłem „Czas miłosierdzia” w Centrum Kultury Prawosławnej odbyła się inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021. To ekumeniczna akcja charytatywna prowadzona przez organizacje czterech Kościołów na rzecz pomocy osobom potrzebującym, głównie seniorom.