Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Ks. bp Zdzislaw Tranda podczas prezentacji ksiazki "Czlowiek madrego serca. Zdzisław Tranda: pastor - biskup - ekumenista" (fot. Aldona Karska)Ukazała się książka „Człowiek mądrego serca. Zdzisław Tranda: pastor – biskup – ekumenista”. Publikacja zawiera kilkadziesiąt wspomnień i refleksji ze spotkań z emerytowanym biskupem ewangelicko-reformowanym Zdzisławem Trandą, a także jego własne wspomnienia z lat wojennych i czasów PRL-u.

76. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto (fot. Pawel Klys)28 sierpnia na łódzkim cmentarzu żydowskim odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Wziął w nich udział ks. Semko P. Koroza, proboszcz łódzkiej parafii ewangelicko-reformowanej, który odczytał fragment biblijny.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej i Swieto Wojska Polskiego w Zychlinie (fot. Miroslaw Jurgielewicz)Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zorganizowały 7 sierpnia w Żychlinie uroczyste nabożeństwo w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Z kolei 15 sierpnia ks. bp Marek Izdebski wziął udział w uroczystościach w Łodzi.

Rocznica pogromu kieleckiego 2020W niedzielę, 5 sierpnia, odbyła się w Kielcach modlitwa międzyreligijna dla upamiętnienia ofiar pogromu kieleckiego w 1946 r. Jak co roku reprezentowane były wszystkie historyczne nurty chrześcijaństwa – katolicki, prawosławny i protestancki, ten ostatni przez przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Spotkanie przedstawicieli Kosciola Ewangelickiego w Niemczech i Polskiej Rady Ekumenicznej, Oswiecim (fot. Michal Karski)W Oświęcimiu odbyło się spotkanie delegacji Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozmawiano o relacjach polsko-niemieckich, partnerstwach kościelnych, trudnej historii, kulturze pamięci i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Ks. Semko Koroza i bp Jerzy Samiec w Sandomierzu podczas obchodow 450-lecia Ugody Sandomierskiej (fot. ewangelicy.pl)W Sandomierzu odbyły się opóźnione przez pandemię COVID-19 obchody 450-lecia Ugody sandomierskiej. Szesnastowieczne porozumienie luteran, reformowanych i braci czeskich zostało upamiętnione razem przez władze miejskie i przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

End systemic racism (fot. UnratedStudio/pixabay)Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych wyraziła swój smutek, gniew i solidarność z powodu zabójstwa George’a Floyda i wielu innych Afroamerykanów zabitych przez siły policyjne w Stanach Zjednoczonych. Podkreśliła też swój zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu.

ks. bp Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„Sytuacja z perykopy na poniedziałek zielonoświątkowy wydaje się dzisiaj wyjątkowo aktualna – ludzie zamknięci z obawy przed niebezpieczeństwem, trochę bezsilni wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli, w gruncie rzeczy słabi i nagle świadomi własnej kruchości, kruchości swojego życia. Ale nie wolno nam zapominać, że na to wszystko przychodzi Boski Nauczyciel z życzeniem pokoju i wszystko zmienia” – pisze w swym liście na święto Zesłania Ducha Świętego biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski.

Polska Rada Ekumeniczna, Konferencja Episkopatu Polski, Muzulmanski Zwiazek ReligijnyPrzedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego list. Proszą w nim o korektę przepisów, które w związku z pandemią COVID-19 ograniczają liczbę osób przebywających w pomieszczeniach sakralnych, a także o doprecyzowanie przepisu dotyczącego obecności osoby sprawującej kult. Minister zdrowia zaleca poczekać na ocenę tego, jak obecne ograniczenia wpływają na przebieg epidemii.

ks. Wlodzimierz Nast (fot. Archiwum)W wieku 78 lat zmarł ks. dr Włodzimierz Nast – duchowny luterański, ekumenista, nauczyciel akademicki. Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przekazuje wyrazy współczucia rodzinie, wiernym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie i całemu Kościołowi oraz wspólnocie akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„To nie będą zwykłe Święta, ale możemy (…) sprawić, by były niezwykłymi w najlepszym tego słowa znaczeniu. To, że jesteśmy (…) pozbawieni przeżywania tych Świąt w naszych kościołach, może nam mianowicie przypomnieć, o co w nich tak naprawdę chodzi. Odesłać nas do źródeł, uświadomić, że podstawowym zborem, do którego należymy, jest nasza rodzina, a kościołem, w którym żyjemy na co dzień, jest nasz dom. To nie data w kalendarzu czy budynek kościelny nadają świętom sens, ale Chrystus, który zmartwychwstał” – pisze w swym liście wielkanocnym do współwyznawców biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski.

Ewa Jozwiak (fot. Archiwum)„Ostatnie tygodnie uczą nas pokory. Bóg daje nam ten czas, abyśmy przemyśleli i przewartościowali wiele spraw w swoim życiu. (…) Pamiętajmy, że pozostając w domu nie przestajemy być Kościołem! Tegoroczne przeżywanie Niedzieli Palmowej, Wielkiego Piątku i Wielkanocy w odosobnieniu domowym i tęsknocie za społecznością sakramentu Wieczerzy Pańskiej będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie samych i za całą naszą wspólnotę” – pisze w swym liście wielkanocnym do współwyznawców Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Swiatowa Wspolnota Kosciolow Reformowanych„Nawet jeśli świat, który już upadł pod wpływem złodziei, znajduje się w niespokojnym czasie naznaczonym rozprzestrzeniającą się pandemią, my jako Wspólnota rozumiemy, że Bóg działa, i musimy być wierni Bożemu wezwaniu skierowanemu do nas. W tym okresie kryzysu musimy zachować szczególną czujność, aby chronić biednych i słabych, promować sprawę sprawiedliwości i dopilnować, by nie było niesprawiedliwości” – napisali prezydentka i sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych w swym liście do Kościołów członkowskich na temat pandemii COVID-19.

 Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„W czasach takich jak te, dbałość o zdrowie i życie swoje i bliźnich staje się takim samym świadectwem wiary, jak nawet heroiczne trwanie przy zborowym zwiastowaniu Słowa. Kościół widzialny i niewidzialny to nie nabożeństwo, choćby nie wiedzieć jak budujące. Kościół to wspólnota wiernych, wybranych przez Boga w każdym miejscu i czasie; i dlatego właśnie troska o każde pojedyncze życie staje się nakazem wynikającym z dbałości o Kościół” – napisał biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski w swym liście dotyczącym pandemii COVID-19.

Ewa Jozwiak (fot. Michal Karski)W związku z pandemią koronawirusa i stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak skierowała do współwyznawców list. Publikujemy jego treść.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (fot. FB PER Warszawa)Publikujemy ogłoszenie Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie o zmianach w funkcjonowaniu parafii i zaleceniach w związku z zarażeniami koronawirusem oraz jego aktualizację.

Rafal M. Leszczynski podczas sympozjum "Jasnogorska Matka Kosciola" na Jasnej Gorze (fot. K. Swiertlok/Biuro Prasowe Jasnej Gory)Na Jasnej Górze odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła”. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie reprezentował prof. Rafał Marcin Leszczyński z Kościoła ewangelicko-reformowanego, który wygłosił referat „Matka Chrystusa w teologii ewangelicko-reformowanej”.

glowa konary (grafika: GDJ/pixabay)W ramach projektu EKOKOŚCIÓŁ Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała warsztaty „Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce”. Uczestnicy dyskutowali o tym, co konkretnie można zrobić w parafii, Kościele czy innych instytucjach, by chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami.

Skarbonka Diakonijna 2020 (fot. Michal Karski)26 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie zainaugurowano ekumeniczną akcję „Skarbonka Diakonijna”, która w 2020 r. odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”.

koscioly protestanckie w Polsce mapa slajderZastanawialiście się kiedyś, gdzie znajduje się najbliższy kościół protestancki? Albo w jakich regionach Polski funkcjonuje najwięcej parafii i zborów protestanckich? Odpowiedź na to pytanie ułatwia internetowa mapa Kościołów protestanckich w Polsce.