Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

granica polsko-bialoruskaPrzedstawiciele Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku wezwali polskie władze do niezwłocznego udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej duchowni chrześcijańscy próbowali dostarczyć uchodźcom jedzenie, wodę i lekarstwa, nie zostali jednak dopuszczeni przez polskie służby.

Swieto Kosciola w Srodku Polski 2021, seminarium "Nowi w Kosciele" (fot. PER Zelow)W tym roku po raz pierwszy organizatorzy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie zmienili dotychczasową jego formułę w Święto Kościoła w Środku Polski, które odbywało się od piątku 23 do niedzieli 25 lipca. To nie tylko kwestia skrócenia całości wydarzenia z 7 do 3 dni, ale położenie większego niż dotąd akcentu na możliwość spotkania się między sobą i wspólnych rozmów.

Swieto Kosciola w Srodku Polski, Zelow 2021Na terenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się od 23 do 25 lipca Święto Kościoła w Środku Polski. Temat przewodni tego weekendowego wydarzenia brzmiał „Odpuść”, a w jego programie zaplanowano seminaria, dyskusje, wykłady, koncerty i nabożeństwo.

Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwosci KlimacztycznejW połowie sierpnia z Zielonej Góry wyruszy Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej. Przez dwa i pół miesiąca pielgrzymi będą iść przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię, aż na szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow. W tym czasie będą mówić o konieczności podjęcia działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, szczególnie w kontekście transportu, rolnictwa i żywienia.

Chrzescijanska Akademia Teologiczna w WarszawieChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza na bezpłatne studia stacjonarne z zakresu teologii (ewangelickiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej), pedagogiki i pracy socjalnej. Od roku akademickiego 2021/2022 uczelnia planuje również uruchomienie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Mateusza w Lodzi (fot. PER Zychlin)W Łodzi odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad wybrano nowe gremia Kościoła, a także przyjęto szereg sprawozdań. Nowym prezesem Konsystorza został Piotr Niewieczerzał z parafii warszawskiej.

Zgromadzenie Ogolne Europejskiej Sieci Wspolpracy Ekologicznej Chrzescijan (ECEN) 2021Na przełomie maja i czerwca odbyło się online Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan. Wzięło w nim udział ponad 200 osób – przedstawicieli różnych Kościołów, organizacji ekumenicznych, ekologicznych, młodzieżowych, świata nauki i polityki. Hasło Zgromadzenia brzmiało „Pojednani ze stworzeniem. Wezwanie do pilnych działań w sprawie klimatu i bioróżnorodności”.

Zamek blyskawiczny symbolizujacy droge, ktora podazaja ludzie w malzenstwach mieszanych wyznaniowo (fot. www.facebook.com/EkumeniczneRekolekcje)Od 8 do 9 maja w Łodzi odbyły się rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo. Na żywo wzięło w nich udział kilkanaście par, wśród których byli katolicy, luteranie, reformowani i prawosławni. Kazania i wykłady wygłosili abp Grzegorz Ryś, bp Jerzy Samiec, ks. Peter Seyfried i ks. Michał Makula. Uczestnicy wzięli też udział w wycieczce po ekumenicznej Łodzi oraz pikniku.

ks. bp Marek Izdebski (fot. Michal Karski)„Jako ludzie i jako Kościół możemy ułatwić sobie przeżycie pandemii i czasu po niej, jeśli uświadomimy sobie, dlaczego jesteśmy Bogu winni zaufanie – nie dlatego, że mówimy, że jest Bogiem, nie dlatego, że teologia mówi nam o Jego przymiotach, ale patrząc na to, co dla nas zrobił na Golgocie” – pisze biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski w swym liście wielkanocnym.

Ewa Jozwiak (fot. Archiwum)Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak apeluje w swym liście o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią COVID-19 i pozostanie w domach, również w święta wielkanocne. „Pan Bóg się nie obrazi! Skorzystajmy z uczestnictwa w nabożeństwach luterańskich transmitowanych w telewizji. (…) Można też uczestniczyć w nabożeństwach ewangelicko-reformowanych dostępnych dzięki transmisjom internetowym” – pisze.

para (fot. Foundry/pixabay)W kwietniu odbędą się rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo. Organizatorami tego wydarzenia są Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Archidiecezja Łódzka Kościoła rzymskokatolickiego.

judaizm chrzescijanstwo islamPrzedstawiciele różnych wyznań trzech religii w Polsce utworzyli grupę Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku. Jest to inicjatywa na rzecz obrony godności i praw człowieka bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy. Obok deklaracji programowej członkowie grupy ogłosili swoje pierwsze oświadczenie, w którym określili jako imperatyw moralny stosowanie się do zaleceń lekarzy w sprawie pandemii COVID-19 i zachęcili do szczepień przeciwko tej chorobie.

Skarbonka Diakonijna 2021 (fot. Michal Karski)Pod hasłem „Czas miłosierdzia” w Centrum Kultury Prawosławnej odbyła się inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021. To ekumeniczna akcja charytatywna prowadzona przez organizacje czterech Kościołów na rzecz pomocy osobom potrzebującym, głównie seniorom.

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2021 w kosciele ewangelicko-reformowanym w Zychlinie (fot. M. Jurgielewicz)„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych, nabożeństw było znacznie mniej.

Wreczenie nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Zdzislawowi Trandzie, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)Podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp. Zdzisławowi Trandzie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ulryk Zwingli (portret autorstwa Hansa Aspera z 1549 r.)Nakładem Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukazała się książka „Ulryk Zwingli – teolog, humanista, reformator”. To zbiór tekstów prezentujący w interdyscyplinarny sposób myśl szesnastowiecznego reformatora z Zurychu.

zarowka (fot. Free-Photos/pixabay)W ramach projektu Polskiej Rady Ekumenicznej EkoKościół 14 stycznia odbyło się spotkanie online, podczas którego Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska opowiadała o programie „Zielone Parafie”. – Celem programu jest to, aby parafie działały w sposób zrównoważony – mówiła.

Szczepionka przeciw COVID-19 (fot. torstensimon/pixabay)Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP apeluje o jak najszybsze zgłoszenie się na szczepienie przeciw COVID-19. „Opowiedzenie się za szczepieniem to wyraz naszego zaufania do nauki i uznawania faktów. To także opowiedzenie się za wartościami naszej religii i naszej kultury, dla których troska o bliźniego i opieka nad nim mają zawsze fundamentalne znaczenie” – podkreślają w swym stanowisku reformowani pastorzy.

Orszak Trzech Kroli w Lodzi 2021 (fot. Pawel Klys)300 tys. złotych, 5 samochodów ciężarowych wypełnionych darami dla dzieci oraz setki kolęd wyśpiewanych w internetowym #OrszakwŁodzi Challenge – tak wyglądał tegoroczny Orszak Trzech Króli w Łodzi. Wydarzenie miało charakter ekumeniczny, gdyż ks. abp Grzegorz Ryś z Kościoła Rzymskokatolickiego zaprosił do udziału w nim ks. bp. Jana Cieślara – biskupa Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz ks. bp. Marka Izdebskiego – biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Swiatowa Wspolnota Kosciolow Reformowanych (fot. SWKR)Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych (ŚWKR) zainicjowała kompleksowy proces pod hasłem: „Czego Bóg od nas wymaga? Rozpoznanie, wyznanie i świadectwo w dobie COVID-19 i później”, obejmujący całą społeczność. Rozpoczął się on 9 grudnia 2020 r. od globalnego spotkania online i wezwania do profetycznego działania. Na koniec 2021 r. planowane jest bezpośrednie spotkanie, aby ostatecznie wspólnie wyznać Boga życia na zgromadzeniu ogólnym w 2024 r.