Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Ewangelickie Dni Kosciola 2017 (fot. Adam Klemens/EDK)Z okazji jubileuszu 500 lat reformacji od 15 do 18 czerwca odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. W nabożeństwie głównym w sobotę 17 czerwca wziął czynny udział ks. bp Marek Izdebski.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego Caritas, Diakonii i Eleos, przedstawiciele parafii w Sorkwitach i miejscowego samorzadu (fot. Eleos)Przedstawiciele kierownictwa czterech kościelnych organizacji charytatywnych – katolickiego Caritas Polska, prawosławnego Eleos, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – odbyli ekumeniczną podróż studyjną na Mazury. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności diakonijnej.

Nowi czlonkowie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie (fot. Katarzyna Karpinska)20 maja kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie został otwarty dla zwiedzających w ramach Nocy Muzeów. 2 czerwca w ramach cyklu „Chrześcijaństwo żywe” odbyła się w parafii warszawskiej dyskusja panelowa na temat „Chrześcijanin w społeczeństwie”. 11 czerwca podczas nabożeństwa zbór warszawski był świadkiem chrztu osoby dorosłej i konwersji.

Koncert choru gospel Schola Cantorum (fot. Mariusz Goslawski)28 maja w bełchatowskiej parafii ewangelicko-reformowanej obchodzone było Święto Rodziny. Nabożeństwo prowadził ks. bp Marek Izdebski. Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna, podczas której śpiewały dzieci i chór gospel Schola Cantorum. 6 czerwca odbyło się walne zebranie Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości.

Konferencja naukowa „Kultura reformacji i reformowanie w kulturze” (fot. Archiwum)21 maja nabożeństwem w luterańskim kościele św. Mateusza w Łodzi rozpoczęły się luterańsko-reformowane obchody jubileuszu 500 lat reformacji. Były to uroczystości centralne dla Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i diecezjalne dla Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp István Szabó z Dystryktu Dunajskiego Węgierskiego Kościoła Reformowanego.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Zychlinie (fot. Michal Karski)19 maja sesją popularno-naukową Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie uczciła jubileusz 500 lat reformacji. Sesja zatytułowana „500 lat reformacji” została przygotowana wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie (ZSEU).

Christopher Ferguson (fot. WCRC)Podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ks. Chris Ferguson zaproponował przedstawicielom Kościołów luterańskich rozważenie wspólnego spotkania ŚFL i ŚWKR.

200-lecie Towarzystwa Biblijnego w PolsceNabożeństwo z okazji Ekumenicznych Dni Biblijnych odbyło się 8 maja w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych. Modlitwa ta zakończyła obchody 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego, Lodz (fot. mk)W Łodzi odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdania poszczególnych organów kościelnych oraz dyskutowano na temat apolityczności i apartyjności duchownych i innych przedstawicieli gremiów kościelnych.

Osiemnastka Zelowskich Dzwonkow (fot. PER Zelow)Tegoroczny koncert jubileuszowy „Zelowskich Dzwonków”, który miał miejsce 17 kwietnia, zgromadził liczną publiczność. Słuchacze zostali wprowadzeni w koncert mocnym brzmieniem dzwonkowej „Fanfary”, wykonanej przez grupę starszą.

abp Jeremiasz (fot. PRE)Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 2001–2016, wieloletni biskup prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej i rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był jedną z największych osobowości w polskim ruchu ekumenicznym. Miał 73 lata.

Wyroznienie PTTK za ksiazke "Sladami braci czeskich i morawskich w Polsce" (fot. mk)Wydawnictwo Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP otrzymało wyróżnienie za książkę Joanny Szczepankiewicz-Battek „Śladami braci czeskich i morawskich w Polsce”, która ukazała się w serii „Biblioteka JEDNOTY”. Wyróżnienie przyznała Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.

Wspomnienie ks. Jerzego Stahla w 20. rocznice jego smierci. Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie (fot. mk)W dwudziestą rocznicę śmierci ks. Jerzego Stahla przy jego grobie odbyło się spotkanie i modlitwa, podczas których wspominano postać tego ewangelicko-reformowanego duchownego.

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami religii i wyznan obecnych w Polsce (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Podkreślił, że w Polsce dialog między religiami to nie jest puste słowo i mamy wielką tradycję ekumeniczną. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec dziękował prezydentowi za udział w uroczystościach Kościołów mniejszościowych, wyraził też dezaprobatę dla działań sejmowej komisji w sprawie ogłoszenia Roku Reformacji oraz przestrzegał przed zaostrzaniem sporów w życiu politycznym i społecznym.

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2017 (fot. mk)– Kościoły nie mają wątpliwości, że Ewangelia zobowiązuje nas do przyjmowania uchodźców oraz rozważnego i otwartego podejścia do emigrantów, którzy poszukują lepszego życia. Deprecjonowanie tego typu migracji oznaczałoby napiętnowanie milionów Polaków, którzy w celu poprawienia bytu opuściło Polskę – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Jednota 4/2016W ostatnim tegorocznym numerze JEDNOTY czytelnicy znajdą artykuły o dialogu chrześcijańsko-żydowskim, motywie światła w tradycji Bożego Narodzenia i Chanuki, cieszyńskich śladach Pawła Hulki-Laskowskiego, rodzinie von Humboldt, a także recenzję wystawy o ludowej sztuce sakralnej. Nie zabrakło też relacji ze wspólnych obrad synodów dwóch Kościołów ewangelickich oraz spotkania papieża z luteranami w dniu Pamiątki Reformacji.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Pstraznej (fot. Krzysztof Goral)Prace renowacyjne we wnętrzu kościoła ewangelicko-reformowanego w Pstrążnej rozpoczęły się 1 czerwca 2016 r. Kościół od wybudowania go w XIX w. nigdy nie był remontowany. Podczas działań wojennych (druga wojna światowa) został zniszczony, a jego wnętrze rozgrabione. Z prac inwestycyjnych, które udało się Kościołowi przeprowadzić, został wykonany w latach 80. remont dachu.

Inauguracja Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom 2016 (fot. Michal Karski)– Bieda, choroby, samotność wciąż dotykają tysiące dzieci na całym świecie. Dzieci stały się ofiarami okrutnych wojen wywołanych przez dorosłych. Dlatego na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za los i godne życie tych bezbronnych istot. Nie pozwólmy, by straciły ufność w dobro, miłość i wiarę w człowieka – mówiła podczas inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom prezes Diakonii Kościoła ewangelicko-reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik.

Swieto Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie z okazji 240-lecia jego zalozenia i 150-lecia wmurowania kamienia wegielnego pod budowe kosciola (fot. mk)– W tym kościele zawsze swobodnie głosiło się Słowo Boże. Tu nie padały słowa pełne nienawiści pod adresem Żydów, Niemców, Rosjan, komunistów, imigrantów, kobiet czy osób o tak zwanej innej orientacji – mówił ks. Michał Jabłoński podczas obchodów Święta Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

Luteransko-katolickie nabozenstwo ekumeniczne w Lund w dniu Pamiatki Reformacji z udzialem prezydenta SFL i papieza Franciszka (fot. Magnus Aronson)W dniu Pamiątki Reformacji, 31 października, w szwedzkim Lund odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, które razem poprowadzili prezydent Światowej Federacji Luterańskiej ks. bp Munib A. Younan, sekretarz generalny tej organizacji ks. Martin Junge oraz zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego papież Franciszek. W ten sposób zainaugurowano światowe obchody jubileuszu 500 lat reformacji.