Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

4 2015Ukazał się ostatni tegoroczny numer JEDNOTY. Znalazło się w nim dużo tekstów związanych z kryzysem uchodźczym – jednym z najbardziej palących problemów społecznych współczesnego świata. Ponadto w numerze artykuły o ks. Zdzisławie Trandzie i Lili Jełowickiej, a także relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

ks. Zdzislaw Tranda (fot. mk)Ks. Zdzisław Tranda, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, skończył 90 lat. Z tej okazji w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odbyły się dwie uroczystości.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015 (fot. mk)Ruszyła tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. – W tym miejscu powinniśmy otworzyć nasze serca i okazać miłosierdzie dzieciom uciekającym z terenów objętych okrutną wojną, wywołaną przez dorosłych, a dotykającą bezbronne, nic niewinne dzieci – mówiła Biruta Przewłocka-Pachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, podczas uroczystej inauguracji tej ekumenicznej akcji charytatywnej.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Lodz, 28 XI 2015 r. (fot. mk)Podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przyjęto budżet na 2016 r. Dyskutowano też o kryzysie uchodźczym w Europie i nasilających się nastrojach ksenofobicznych.

„Wiara w Boga i wypływające z niej miłość, odpowiedzialność za innych, otwarte i gotowe serca są teraz najbardziej potrzebne rodzinom ofiar. Choć świat jest oburzony, a pewne środowiska wzywają do odwetu, my prosimy o pokorną modlitwę i postawę solidarności ze zranionym Narodem Francuskim” – czytamy w oświadczeniu Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wydanym po zamachach terrorystycznych w Paryżu.

Obrana pracy doktorskiej Ewy Jozwiak (fot. mk)Ewa Jóźwiak, redaktor naczelna JEDNOTY i prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, obroniła w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pracę doktorską na temat „Polacy z wyboru. Proces polonizacji na przykładzie czterech pokoleń pastorów w rodzinie Sachsów”.

nagrody diakonii2015mMarta Werner i Lili Jełowicka zostały uhonorowane Nagrodą im. bp. Jana Niewieczerzała za wieloletnie zaangażowanie w działalność diakonijną. To nagroda przyznawana przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP podczas Gali Ubi Caritas. Swoje nagrody przyznały również inne kościelne organizacje charytatywne: luterańska Diakonia, katolicki Caritas i prawosławny Eleos.

Jednota 3/2015Ukazał się trzeci tegoroczny numer JEDNOTY. Czytelnicy znajdą w nim m.in. analizę socjologiczną religijności społeczeństw europejskich, artykuł o historii reformacji w Gdańsku, recenzję książki o Czechach i ewangelikach z podzelowskiego Faustynowa, a także rozmowę o akcji porządkowania cmentarzy żydowskich na Litwie.

Uczestnicy spotkania w Niedziele Uchodzcy w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie (fot. mk)W warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odbyło się spotkanie z uchodźcami i imigrantami mieszkającymi w Polsce. Dyskutowano m.in. o obecnym kryzysie uchodźczym, życiu obcokrajowców w Polsce i stereotypach na temat uchodźców i muzułmanów.

W tym roku przypada 50. rocznica ogłoszenia przez Kościół Ewangelicki w Niemczech Memorandum Wschodniego – ważnego dokumentu pojednania polsko-niemieckiego. Z tej okazji w Berlinie odbyła się jubileuszowa uroczystość, podczas której referaty wygłosili m.in. minister spraw zagranicznych Niemiec i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Obecni byli przedstawiciele trzech Kościołów ewangelickich w Polsce.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów wydała oświadczenie w sprawie kryzysu uchodźczego. „Rozumiemy obawy wielu ludzi i potrzebę sprawdzania motywacji przybyszy. Czym jednak jest »zbyt wielka« liczba imigrantów? Czy wartości, którym mieliby zagrażać, są aż tak słabiutko u nas zakorzenione?” – pytają w oświadczeniu jego autorzy.

Ruszyła strona internetowa na temat ordynacji kobiet na księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. To kolejny krok tego Kościoła w dyskusji na temat dopuszczenia kobiet do urzędu duchownego w posłudze prezbitera.

Nowym biskupem naczelnym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP został bp Marek M. Karol Babi. Wybrana została również nowa Rada Kościoła i zastępca biskupa naczelnego.

Kosciol waldensow w Rzymie (fot. Binomio77)Synod Ewangelickiego Kościoła Waldensów we Włoszech przekazał papieżowi Franciszkowi odpowiedź na jego prośbę o przebaczenie nieludzkich zachowań, jakich katolicy dopuścili się w dziejach wobec waldensów. Z jednej strony doceniono starania papieża i wyrażono gotowość do budowania nowych relacji między katolikami i waldensami, z drugiej zaś podkreślono, że nie da się przebaczyć w imieniu ofiar prześladowań.

XVIII Letnie Warsztaty Wokalne Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego odbyły się w tym roku w klasztorze paulinów we Włodawie. Chór miał okazję koncertować w kościele św. Ludwika, który stoi w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się kościół ewangelicko-reformowany.

Z okazji święta Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zorganizowało uroczyste nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Współprowadził je Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola wraz z kapelanami EDW.

W serii „Biblioteka JEDNOTY” ukazał się trójjęzyczny przewodnik „Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce” autorstwa Joanny Szczepankiewicz-Battek. To bogato ilustrowane wydawnictwo przybliża miejsca i zabytki kultury materialnej związane z braćmi czeskimi i morawskimi, którzy przez kilkaset lat byli obecni na ziemiach polskich, a po drugiej wojnie światowej w większości – nierzadko z konieczności – je opuścili.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2015 (fot. PER Zelow)Od 19 do 26 lipca w Zelowie odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny pod hasłem „Bez ograniczeń”. Ten jubileuszowy, dziesiąty już Tydzień Ewangelizacyjny rozpoczęło tradycyjnie nabożeństwo w „Święto Kościoła w środku Polski”. Bezpośrednio po nabożeństwie prezes Konsystorza Witold Brodziński odsłonił tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć na stosie Jana Husa w 1415 r.

ks. bp Marcin Hintz (fot. mk)– Wypowiadanie się [o in vitro] niektórych hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w imieniu całego chrześcijaństwa przekracza nie tylko debatę bioetyczną, ale też i ramy ruchu ekumenicznego. Przedstawiciel żadnego z Kościołów nie ma takiego prawa, chyba że stanowisko byłoby uzgodnione na forum Światowej Rady Kościołów i Kościoła rzymskokatolickiego – powiedział ks. bp Marcin Hintz w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Jednota nr 2/2015Ukazał się drugi tegoroczny numer kwartalnika JEDNOTA. Czytelnicy znajdą w nim m.in. artykuły o myśli Jana Husa i braciach czeskich, rozważania nad istotą Kościoła, wspomnienie Witolda Bendera, relację z dyskusji polskich luteran o ordynacji kobiet, a także informacje o innych wydarzeniach z życia Kościołów ewangelickich.