Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2012

Jednota 1/2012W JEDNOCIE nr 1/2012 m.in. o: luterańsko-reformowanym porozumieniu o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków parafialnych, Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012, Pawle Hulce-Laskowskim, sakramentologii Kalwina, filmie „Róża”.

Jednota 2/2012W JEDNOCIE nr 2/2012 m.in. o: coachingu, konfirmacji, wrażeniach z pobytu w Izraelu, Zjeździe Gnieźnieńskim 2012, sakramentologii Kalwina, filmie „Wyspa”.

Jednota 3/2012W JEDNOCIE nr 3/2012 m.in.: reportaż o mieszkających na Ukrainie potomkach emigrantów z Zelowa i okolic, rozmowa o ewangelikach w Izraelu i Palestynie, ciąg dalszy omówienia sakramentologii Kalwina, komentarze do katolicko-prawosławnego „Wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji”, rozmowa z nowym rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, recenzja filmu „O północy w Paryżu”.

Jednota 4/2012W JEDNOCIE nr 4/2012 m.in.: relacje z obrad synodu Kościoła ewangelicko-reformowanego, obchodów jubileuszu łódzkiej parafii, lubelskiej debaty ekumenicznej o Reformacji, ostatni odcinek cyklu o sakramentologii Kalwina, omówienie rozbieżności w rozumieniu sakramentów między różnymi denominacjami chrześcijańskimi, ekologiczne projekty parafii w Żychlinie, sylwetka Lucyny Ćwierczakiewiczowej, recenzja filmu „Żelazna dama”.