Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

2 Od redakcji

3 Julia Lewandowska Potrzeba bycia innymi
Żyjemy pod Bożym kierownictwem, pod jego panowaniem; żyjemy w zagłębieniu Bożej dłoni. Już ten fakt oddziela nas od świata i nakazuje nam być innymi, stosować Boże wartości w codziennych sytuacjach, działać inaczej, oczekiwać niespodzianek.

5 Warto przeczytać

5 Jarosław Świderski Oczekiwania wobec duchownych
Współczesny człowiek, przygłuszony – i na co dzień, i od święta – nadmiarem dopływających do niego informacji, słabo poddaje się wpływom przekazywanych z kazalnicy treści.

6 Jarosław Stejskał Z daleka i z bliska
Wiedzieliśmy, że na Ukrainie żyją nasi bracia, rozmawiający po czesku i to z akcentem i słownictwem takim, jak w Zelowie. Z zadowoleniem więc przyjęliśmy propozycję odwiedzenia rodaków spod Odessy.

8 Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie
Po raz siódmy z Zelowie odbył się Tydzień Ewangelizacyjny. W programie imprezy znalazły się półkolonie dla dzieci, seminaria, koncerty oraz ewangelizacje. A wszystko pod hasłem „Tu chodzi o miłość”.

10 Rafał Marcin Leszczyński Natura sakramentu. Sakramentologia ogólna Jana Kalwina (cz. 3)
Kalwin doszedł do wniosku, iż chrzest oraz Wieczerza Pańska spełniają wszystkie kryteria sakramentu, a ponieważ wśród obrzędów kościelnych tylko one posiadają ową właściwość, zatem jedynie te dwa ryty należy uważać za sakramenty.

14 Warto zobaczyć ewangelicki Izrael z ks. Romanem Pawlasem rozmawia Ewa Jóźwiak
Kościół luterański bardzo mocno zaznaczył swoją obecność w Izraelu, Palestynie, w Jerozolimie. W niecałe dwieście lat zdążył założyć kościelną sieć parafii, bardzo dobrych szkół, instytucje naukowo-badawcze oraz szeroko znany i bardzo ceniony jerozolimski szpital na Górze Oliwnej.

17 Katolicko-prawosławne przesłanie do narodów Polski i Rosji:

20 ChAT to dobro kulturowe Polski z ks. prof. Bogusławem Milerskim rozmawia Michał Karski
ChAT nie jest jedną z wielu uczelni, która tylko sprzedaje jakiś produkt edukacyjny. Akademia ma zobowiązania wobec środowisk wyznaniowych – nie tylko moralne, ale również jasno określone w ustawodawstwie polskim.

22 Ewa Jóźwiak Autorytaryzm czy autorytety?
Relacja z XVIII Forum Ewangelickiego, którego temat brzmiał: „Rządy autorytetów a kondycja demokracji w Kościołach ewangelickich”.

23 Irena Scholl Stare fotografie
W porę nie zadbałam o to, aby z pomocą moich bliskich, gdy byli jeszcze niemal w komplecie na tej ziemi, spisać dzieje rodziny. Teraz dysponuję tylko strzępkami wspomnień, gdyż pamięć nigdy nie była mi posłuszna.

27 Krzysztof Balawender O północy na przykład w Paryżu
Film Woody’ego Allena to nie tylko wyraz jego osobistego sentymentu do Paryża. Dostrzegłem tu dużo ironii i sarkazmu pod adresem amerykańskiego stylu życia.

 

 

Jednota 3/2012

 

Kup JEDNOTĘ nr 3/2012:


Informacje o prenumeracie