Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Kosciol ewangelicki w Lublinie (fot. Michal Karski)31 października w nabożeństwie, które odbyło się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, wzięli udział zaproszeni goście ekumeniczni, wśród których znaleźli się: lubelski rzymskokatolicki biskup pomocniczy Mieczysław Cisło i prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak. Po nabożeństwie odbyła się debata pt. „O wolności chrześcijanina”.

Cmentarz zydowski w Sandomierzu (fot. Michal Karski)W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce konferencja „(Nie)zapomniane cmentarze”, podczas której dyskutowano o ochronie starych cmentarzy, właściwym upamiętnieniu miejsc pochówku czy problemie niszczenia i rozkradania nekropolii.

2019 Rok Zwingliego23 października Ewangelicki Kościół Austrii świętował w Wiedniu jubileusz 500-lecia reformowanej reformacji w ramach roku Ulryka Zwingliego.

Ks. dr Martin Heimbucher (fot. K. Wodzynski)Parafia Ewangelicko-Reformowana w Bełchatowie zorganizowała 19 i 20 października uroczystości z okazji 20-lecia otwarcia i poświęcenia Słowem Bożym kościoła i Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowiści OPIRO.

Ks. bp Jerzy Samiec po ponownym wyborze na biskupa Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (fot. Michal Karski)Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ponownie wybrał ks. Jerzego Samca na biskupa tego Kościoła. Za obecnym biskupem głosowało 37 synodałów. Drugi kandydat, ks. bp Waldemar Pytel, otrzymał dziewięć głosów mniej.

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Archiwum)Tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zostali śp. Emilia Komicz, Elżbieta Smolarska oraz Blanka i Jarosław Świderscy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 października w Warszawie podczas nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw.

Wprowadzenie Wladyslawa Scholla w sluzbe kaznodziei swieckiego Koscioła Ewangelicko-Reformowanego w RP29 września podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele reformowanym w Warszawie odbyło się wprowadzenie Władysława Scholla w służbę kaznodziei świeckiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

W WKonferencja "Tworzymy pokoj. Wiara w demokracji - czas wyzwan", Warszawa (fot. Michal Karski)arszawie odbyła się konferencja „Tworzymy pokój. Wiara w demokracji – czas wyzwań”. Dyskutowano na niej o relacji religii i demokracji, wolności i wartości pokoju we współczesnym świecie.

Polsko-niemieckie nabozenstwo ekumeniczne na rzecz pamieci i pokoju w zwiazku z 80. rocznica wybuchu II wojny swiatowej, Warszawa (fot. Michal Karski)W związku z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej w Warszawie odbyło się polsko-niemieckie nabożeństwo ekumeniczne na rzecz pamięci i pokoju. – Pamiętanie nie jest łatwym ćwiczeniem. Czasami jest wielkim wyzwaniem, które jednak na koniec może mieć uzdrawiający skutek – mówiła ks. bp Annette Kurschus z Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. – Bolesna lekcja drugiej wojny światowej przynagla nas do myślenia o przyszłości i brania odpowiedzialności za świat – podkreślał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec.

Spotkanie przedstawicieli Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP i Gustav Adolf Werk, Lipsk (fot. reformowani.pl)Przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP spotkali się w Lipsku z sekretarzem generalnym i pracownikami Gustav Adolf Werk. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy i możliwych projektach w przyszłości.

Barbara Stahlowa (fot. Michal Karski)9 sierpnia 80 lat skończyła Barbara Stahlowa, wieloletnia redaktorka JEDNOTY, a w latach 1994–1995 naczelna naszego czasopisma. Przez lata swojej pracy słynęła z bardzo rzetelnej i czasem trudnej dla autorów obróbki redakcyjnej tekstów, ale to właśnie dzięki niej artykuły ukazujące się na łamach JEDNOTY zawsze trzymały najwyższy poziom językowy. Jest dla nas skarbnicą wiedzy o naszym czasopiśmie i wzorem dobrego redaktora.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2019 (fot. PER Zelow)Od 21 do 27 lipca miał miejsce 14. Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. W jego ramach odbyły się półkolonie dla dzieci, koncerty z newsem, seminaria i nabożeństwa. Głównym mówcą wieczornych spotkań był w tym roku luterański duchowny ks. Bogdan Wawrzeczko.

Duchowni Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Michal Karski)Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wyraziła swój sprzeciw wobec przemocy wymierzonej w uczestników Marszu Równości w Białymstoku oraz solidarność z ofiarami tej przemocy. „Nie uważamy zgodnego z prawem i Konstytucją wyrażania oraz manifestowania własnych poglądów za atak ani za zagrożenie dla któregokolwiek Kościoła czy też chrześcijaństwa w ogóle” – czytamy w tekście stanowiska Konferencji.

Uczestnicy programu "Wspolne dziedzictwo" z Yehuda Bauerem w Jad Waszem (fot. Archiwum Lukasza J. Maleckiego)Jakie są problemy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego? Jak wygląda pamięć o Zagładzie w społeczeństwach izraelskim i polskim? Jakie ma ona znaczenie w relacjach między Polakami a Żydami? Jakie stereotypy utrudniają wzajemne relacje? O tych problemach dyskutowali uczestnicy programu „Wspólne dziedzictwo” zainicjowanego przez fundację Forum Dialogu.

Rada Swiatowej Federacji Luteranskiej w Genewie, czerwiec 2019 (fot. LWF/Albin Hillert)Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP będzie gospodarzem 13. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w 2023 r. – Organizacja Zgromadzenia z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego Kościoła i okazją do promowania różnorodności oraz luteranizmu w polskim społeczeństwie – powiedział ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Noc muzeow 2019 w kosciele ewangelicko-reformowanym w Warszawie (fot. M. Minalto)Tegoroczna edycja Nocy Muzeów w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie przeszła do historii. Jej uczestnicy mieli okazję podziwiać kilka świetnych występów, obejrzeć ekspozycję w przykościelnym muzeum, posłuchać prezentacji o Biblii brzeskiej, napić się kawy i irańskiej herbaty z samowara, skosztować domowych ciast w „Café Semadeni”, zakupić książki dotyczące reformacji oraz Biblie i inne wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Były także filmy poświęcone Mikołajowi Rejowi z okazji 450. rocznicy jego śmierci oraz prezentacja Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Parlament Europejski (fot. fot. ChequeredInk / pixabay)Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz zwierzchnicy protestanckich Kościołów partnerskich z Polski, Niemiec, Czech i Włoch wydali oświadczenia, w których zachęcają do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanych od 23 do 26 maja.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Zelow (fot. Michal Karski)Obradujący od 11 do 12 maja w Zelowie Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowego prezesa Synodu na kadencję 2020–2024. Na tę funkcję został powołany Paweł Wolski-Brodziński, który obejmie urząd na wiosennej sesji w 2020 r. Przyjęto również Pragmatykę Służbową. W drugim dniu obrad gościem Synodu był superintendent Kościoła Krajowego Lippe ks. Dietmar Arends, który wygłosił referat.

Ekumeniczna Droga Swiatla 2019 (fot. Dariusz Bruncz)W drugiej Ekumenicznej Drodze Światła w Łodzi wzięło udział kilka tysięcy chrześcijan różnych wyznań. Rozpoczęła się ona w kościele ewangelicko-reformowanym, skąd uczestnicy przeszli do rzymskokatolickiej katedry św. Stanisława Kostki, a całość zakończyła się w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza. Droga Światła powstała z inicjatywy rzymskokatolickiego metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia i spotkała się z otwartością łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

20-lecie Zelowskich Dzwonkow (fot. PER Zelow)22 kwietnia zespół „Zelowskie Dzwonki” obchodził dwudziestolecie istnienia. Koncert jubileuszowy odbył się w kościele ewangelickim w Zelowie tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny.