Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nowa jakość życia? (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Dietler: On nigdy mnie nie zawiódł (kazanie) – 3
M. Faessler: Bóg i śmiech – 5
Ks. J. Pasierb: Groteska osobliwa – 7
L. Vischer: Usprawiedliwienie i uświęcenie z łaski w czasach przetrwania (cz. II) – 8

EKUMENIA
Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia – 12
Stanowisko Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w sprawie projektu dokumentu pt. „Sakrament chrztu znakiem jedności”. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia – 12
K. Lindenberg: Chrześcijanie, czyli ochrzczeni. Warszawski Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan – 14
Ks. bp Z. Tranda: Milenijne hieny i milenijne anioły – 16
Listy – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
K. Lindenberg: Pewna nastolatka – Anna Frank (Wśród książek) – 19
B. Pachnik: Kościoły Europy wobec handlu kobietami – 20
Ks. bp Z. Tranda: Wizyta patriarchy ekumenicznego Konstantynopola – 21