Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nie straszyć, lecz informować (Co Wy na to?) – 2
Ks. W. Oszajca SJ: Zniszczyć wroga! (kazanie) – 3
J. Halevi: Pomyśl! (modlitwa) – 4
L. Vischer: Usprawiedliwienie i uświęcenie z łaski w czasach przetrwania (cz. I) – 5
PAŁAC DZIAŁYŃSKICH WCZORAJ I DZIŚ
K. Lindenebrg: Gaudeamus igitur! – 8

A. Sękowska: Zmienne koleje losu. Historia Pałacu Działyńskich – 10
ODPUSTY – PROTESTANCKI „PROBLEM ROKU 2000”
K. Karski: Rok Jubileuszowy, odpusty i nauka o usprawiedliwieniu – 12
Ks. A. J. Skowronek: Odpusty – zabytek religijnego muzealnictwa? – 14
M. Kwiecień: Czy lęk jest do życia koniecznie potrzebny? Przemiany poczucia bezpieczeństwa (Wśród książek) – 16
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
A. Jelinek: XXII Europejskie Spotkanie Młodych w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej – 19
K. Warchoł: III Dzień Judaizmu po krakowsku – 20