Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 / 2000

Drogi Boże,

kościół przypomina mi o Tobie.
Chociaż mogę z Tobą rozmawiać
wszędzie, w każdym miejscu,
kościół jest miejscem szczególnym.

Patrzę na śniegi myślę o czystości.
O czystości, którą mi dałeś
przez swą śmierć.
O czystości, o którą mogę się modlić,
a której Ty chętnie udzielasz.
Dzięki Ci, Panie!

Również w tym roku pragnę
coraz bardziej upodabniać się
do Ciebie, Panie Jezu.
Jesteś dla moim Wzorem.
Jesteś moim Panem.
Jesteś wszystkim, co mam.

Wszystkim, co naprawdę liczy się
w tym nowym roku, jesteś Ty.
Jesteś wszystkim, co naprawdę
pozostaje i trwa.

Rita Felder-Manser