Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8-9 / 2000

Panie Boże, dziękujemy Ci
za całą rodzinę ludzką:
za ludzi innej wiary
i za ludzi bez wiary,
szczególnie za naszych przyjaciół
i sąsiadów;

za bogatą różnorodność
ludzkich doświadczeń i darów,
które przynosimy sobie nawzajem,
kiedy zbieramy się w duchu
wzajemnej akceptacji i miłości;

za dialog we wspólnocie,
za wzajemne ubogacanie
i rosnące zrozumienie;

prosimy Cię,
by ludzie każdej wiary
zyskali wolność
wyrażania swoich przekonań
i słuchania drugiego z pokorą;

by Kościół prawdziwie i serdecznie
świadczył o Tym jednym,
którego nazywa Panem
i w którego Imię modlimy się.
Amen.

(VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, Vancouver 1983)