Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

3 ks. bp Marek Izdebski: „Zapach” Królestwa Bożego
Kazanie

5 Musimy rozwijać dialog
Warto przeczytać

5 Jarosław Świderski: Ocenianie, osądzanie
Felieton

6 Michał Karski: O reformacji piszą i mówią
Felieton

7–13, 22 WYDARZENIA

14–21 WSPOMNIENIA

14 Jarosław Świderski: Czego oni się boją?
Dorota Niewieczerzał (1947–2012)

14 Markus Wyss: Mój drogi przyjaciel i towarzysz
Ks. Lech Tranda (1956–2012)

15 Karol Karski: Odszedł za wcześnie
Ks. Jerzy Stahl (1939–1997)

17 Władysław Scholl: Brakuje mi jego wrażliwości i tego zwykłego ciepła...
Ks. Jerzy Stahl (1939–1997)

18 Maria Wolska-Brodzińska: Wspomnienie o przyjacielu
Ks. Jerzy Stahl (1939–1997)

19 Zbigniew Chodyła: Badaczka dziejów polskiej reformacji
Jolanta Dworzaczkowa (1923–2017)

23–40 ARTYKUŁY

23 Jerzy Sojka: Biblia i jej interpretacja dziś
Sola scriptura we współczesnej refleksji Światowej Federacji Luterańskiej

26 Andrzej P. Kluczyński: Ekumeniczny przekład Starego Testamentu
Recenzja

30 Ewa Jóźwiak: Panna z dobrego domu czy dopust Boży?
O Emmie Julii Szwander i jej rodzinie

33 Irena Scholl: Czytając Kronikę...
Ciąg dalszy wspomnień o 25 latach działalności Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie

37 Joanna Szczepankiewicz-Battek: Reformowana rodzina von Humboldt
Druga część opowieści o słynnych naukowcach z Berlina

 

Jednota 1/2017

 

Kup JEDNOTĘ nr 1/2017:

 

Informacje o prenumeracie