Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

3 Małgorzata Platajs: Nowe serce i nowy duch
Kazanie

5 Duch Święty i jedność w różnorodności
Warto przeczytać

5 Jarosław Świderski: Dlaczego więc osądzasz brata swego?
Felieton

6–10, 12 Wydarzenia:

12 Michał Karski: Odszedł wyjątkowy ekumenista
Wspomnienie arcybiskupa Jeremiasza (1943–2017)

14 Jerzy Sojka: Naśladowanie Bożego oddania światu
O dokumencie Światowej Federacji Luterańskiej „Kościół w przestrzeni publicznej”

18 Adam Kowalak: Chrześcijańska troska o środowisko
Refleksje Alberta Schweitzera i Jürgena Moltmanna na temat relacji człowiek – środowisko

23 Grzegorz Polak: Pułkownik Zoltán Baló – reformowany z papieskim medalem
Jak węgierski oficer pomagał Polakom podczas drugiej wojny światowej

26 Joanna Kluczyńska: Sztuka pomagania
Czym jest praca socjalna i jak wyglądały dzieje pomocy człowiekowi oraz dążenia do jej doskonalenia

30 Olgierd Krzysztof Benedyktowicz: Wyzwania w poradnictwie pastoralnym: samobójstwo
Czy można pomóc ludziom chcącym odebrać sobie życie?

34 Irena Scholl: Integrator
Sylwetka pastora z Sorkwit

38 Małgorzata Grzywacz: Śladami ewangelików w Italii
Jak wyglądała reformacja i życie protestantów we Włoszech

 

Jednota 2/2017

 

Kup JEDNOTĘ nr 2/2017:

Informacje o prenumeracie