Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

2  dr Dorota Niewieczerzał: Twórcze decyzje

3  ks. dr Kazimierz Bem: To, co nam daje prawdziwe życie (kazanie)

Modlitwa

Ks. Filemon Semeniuk In memoriam

Refleksje biblijne:

7  Dariusz Dolatowski: Bracia czescy i ewangelicy luterańscy oraz reformowani ich zbór i parafia w Mokrym Dworze i okolicy

10  Steven Schweitzer: Przegląd etyki seksualnej w Biblii punkty wyjścia do dyskusji

15  Abp Jeremiasz ponownie prezesem PRE

16  Andrzej Grzegorczyk: Ekumeniczny paradoks. 30 lat dialogu luterańsko-prawosławnego

19  Tomasz Mincer: Ordynacja ks. dr. Kazimierza Bema

20  Marek Isztok: Śladami romskiej historii "Niedźwiedzi uniwersytet" w Smorgoniu

21  ks. Joseph Pereira: Ciało naczyniem świętości

22  Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Wiara na co dzień

22  Mahatma Gandhi: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie  Milczenie zasznurowanych ust

23  Wiadomości ekumeniczne

24  Andrzej Nawrocki: Mikołaj Rej – pisarz naiwny? (Wśród książek)

 

Jednota 9-10/2011

 

Kup JEDNOTĘ nr 9-10/2011:


Informacje o prenumeracie