Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

2  dr Dorota Niewieczerzał: Głos eksperta

3  ks. Michał Jabłoński: Wiek i młodość  (kazanie)

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Refleksje biblijne:

7  Mirosława R. Weremiejewicz: Ks. prof. Alfred Tschirschnitz  In memoriam

8  Eilen O’Hea: Lodowe domki i akwarele

9  Ernest Larkin: Cisza jako droga

10  Andrzej Saramowicz: Duchowy wymiar Ramadanu

11  Ewa Jóźwiak: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych

12  Marek Isztok: Sukces polityki integracji Romów w Hiszpanii

14  O Miłoszu z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Maja Jaszewska

16  dr Kazimierz Bem: Kluki lub Klücken, czyli smutne losy pięknej wsi

18  Ewa Jóźwiak: Refleksje posynodalne

19  Thomas W. Currie: Powołanie i posługa

21  Listy

22  Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Wiara na co dzień  Pomóż mi, Ojcze, iść za Twym pługiem

22  Rabindranath Tagore: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie Jak widzisz żywego ducha

23  Wiadomości ekumeniczne

24  Mirosław Harasim: W szponach pornografii (Wśród książek)

 

Jednota 7-8/2011

 

Kup JEDNOTĘ nr 7-8/2011:


Informacje o prenumeracie