Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 / 1997

Międzynarodówka ekumeniczna

Chrześcijanie z różnych krajów i Kościołów zachowają Bogdana w serdecznej i wdzięcznej pamięci. Dziękujemy Bogu za dary Ducha Świętego, których mu udzielił, a którymi on tak hojnie dzielił się z nami, swymi przyjaciółmi. Jesteśmy wdzięczni za serdeczną pomoc, odwagę w obliczu prześladowań, za mądrość polegającą na rozróżnianiu „znaków czasu” w sposób iście profetyczny, za dobroć i poczucie humoru.

Cieszymy się teraz, że wszedł już za cienką zasłonę śmierci i spoczął w pokoju Chrystusa, oczekując zmartwychwstania u kresu czasów, kiedy to wszyscy spotkamy się w Królestwie naszego Ojca. „Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości przed obliczem Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki” (Ps. 16:11).

W imieniu absolwentów Instytutu Ekumenicznego w Bossey w roku akademickim 1958/1959
Bryan i Bernice Halson