Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

10 / 1998

Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,
prawi powinni śpiewać pieśń pochwalną.
Dziękujcie Panu na lirze,
grajcie Mu na dziesięciostrunnej lutni,
śpiewajcie Mu nową pieśń
i wdzięcznie uderzcie w trąby.
Mowa Pana jest prosta,
a wszystkie Jego dzieła uczynione są w wierności.
On miłuje sprawiedliwość i prawo,
a ziemia pełna jest Jego łaski...

Zamysły Pana trwają po wieczny czas,
a zamiary Jego serca z pokolenia na pokolenie.
Szczęśliwy jest lud, którego Panem jest Bóg,
lud wybrany przez Niego na własność.

Pan spogląda z nieba
i widzi wszystkich synów człowieczych.
Z warowni swojej siedziby
spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi
Ten, który ukształtował ich serca
i rozumie wszystkie ich czyny...

Oto spojrzenie Pana nad tymi,
którzy się Go boją i czekają na Jego miłosierdzie,
aby wybawił ich duszę od śmierci
i zachował ich przy życiu
w czas głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
W Nim raduje się nasze serce,
a w Jego świętym imieniu
jest nasza nadzieja.

Niechaj miłosierdzie Twoje, Panie, trwa nad nami
równe ufności,
którą w Tobie pokładamy.

[Ps. 33:1-5.11-15.18-22 w przekładzie Romana Brandstaettera]