Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

9 / 1998

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze,
dziękujemy Ci za darowanie nam Syna Człowieczego,
który stał się Twoim wcielonym Słowem.
Żyjąc w Twojej obecności, pragniemy nasycić się
Słowem pochodzącym od Ciebie,
abyśmy mogli zanieść je innym ludziom,
którzy go potrzebują jak powszedniego chleba.
Prosimy, obudź w nas odwagę wiary
i poprowadź nas tak,
byśmy byli Ci wierni i okazywali posłuszeństwo
w realizacji zadań, które nam powierzyłeś.
A ponieważ nasze zwykłe, codzienne życie
jest najgłośniejszym świadectwem o Twojej dobroci,
dopomóż, by stało się ono czytelne dla wszystkich.
Prosimy o Twą pomoc na co dzień,
by dzięki Twojej łasce i miłosierdziu
nasze życie pośród innych łudzi
przyczyniło się do objawienia
Twojej obecności i chwały na tej ziemi.
Amen.