Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

11 / 1995

Boże Wszechmogący, Panie życia i śmierci, Ty najlepiej wiesz,
że tak często nie potrafimy pogodzić się
z naturalnym porządkiem naszego grzesznego życia.
Ty najlepiej wiesz,
że tak często nie potrafimy zaufać Tobie,
że tak wiele w nas obaw i trwóg,
że nie potrafimy uznać Twojej miłości i mądrości,
że nie stać nas tym samym na uznanie
Twoich planów względem nas
ani na mądre stwierdzenie wiary,
że Ty dajesz i Ty bierzesz nasze życie –
niech więc Twoje imię będzie błogosławione.
Przebacz nam, Ojcze Niebiański, naszą niewiarę.
Tobie, Ojcze, dziękujemy za Syna,
którego dałeś nam jako wzór prawdziwego dziecięctwa Twego,
jako przykład życia w ufności i posłuszeństwa Tobie,
którego dałeś nam też abyśmy nie zginęli, ale mieli życie.
Ciebie, Panie, gorąco prosimy,
udziel nam daru życia w wierze,
miłości i odpowiedzialności,
życia w gotowości spotkania z Tobą.
Spraw mocą Ducha Twego,
aby Jezus Chrystus był zawsze
naszym przewodnikiem
do Twojego Ojcowskiego domu. Amen.