Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

12 / 1995

Wychwalajmy razem,
śpiewajmy i wychwalajmy naszego Boga.
Błogosławimy Go i sławimy
Jego miłość nieskończoną
– muzyką i kwiatami, śpiewając psalmy.
Kto ma duszę, niech śpiewa z nami.
Błogosławiony nasz wielki Bóg w swej nieskończonej miłości.
Twojemu Królestwu sława i moc na wieki wieków.
Błogosławimy Cię, bo nas kochasz.
Oddałeś swego Syna dla naszego zbawienia.
Muzyką i radosną pieśnią błogosławimy Cię wołając:
Święty, Święty, Król!
Całą prawdą i duszą błogosławcie Boga,
którzy Go kochacie,
na instrumentach rozmaitych.
Kto ma duszę, niech śpiewa z nami