Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

6 / 1995

Dobry Boże,
Tak często czujemy się zagubieni na krętych drogach życia...
Zapominamy przy tym o Twoim Słowie – drogowskazie
i wikłamy się w konflikty z innymi ludźmi, i z samymi sobą.
Nie rozróżniamy dostatecznie dobrze granicy między dobrem i złem.
Przychodzimy więc do Ciebie i prosimy: bądź miłościw nam grzesznym.

Kiedy czujemy,
że coś jest z nami nie w porządku, kiedy poznajemy,
że podążamy złą, a czasem bardzo złą, drogą,
przywróć nam wrażliwość i zdolność rozeznania,
że pora zawrócić i zwrócić się do Ciebie.
Tak bardzo potrzebujemy Twego przebaczenia!

Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje pomocne Słowo,
za ratunek w Jezusie Chrystusie,
za możliwość nowego życia
dzięki działaniu Ducha Świętego.
Utwierdź nas w nadziei
i pragnieniu skorzystania z szansy ocalenia.
Amen.