Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

5 / 1995

Za trudne drogi, którymi nas prowadzisz,
i za niełatwe wybory, jakich stale od nas wymagasz – dziękujemy Ci, Panie.
Za otrzymany od Ciebie dar modlitwy o umiejętność przebaczenia krzywdzicielowi
I o Twoje zmiłowanie dla niego – dziękujemy Ci, Panie.
Za wszystkich ludzi,
których ręce spotkały się
w braterskim geście pojednania,
a nie wrogości – dziękujemy Ci, Panie.
Nad tymi zaś, którzy w sercach ciągle noszą
nienawiść do brata,
a z Kainowego piętna czynią cnotę – ulituj się, Panie.