Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7 / 1995

Panie nasz,
Stajemy nieraz bezradni wobec wyzwań,
jakie niesie codzienne życie,
i nie potrafimy dokonać właściwych wyborów.

Zapominamy bowiem,
że u Ciebie, w Twoim świętym Słowie,
możemy znaleźć odpowiedź
na trapiące nas wątpliwości.

Prosimy Cię gorąco, Boże nasz,
pomóż nam zaufać Tobie,
pomóż nam kierować się
Twoją, a nie naszą, mądrością
w działaniu dla Twojej chwały
i dobra społeczności Twoich wyznawców.

Udziel nam Twojego Ducha –
Ducha prawdy, mądrości, miłości –
abyśmy byli wiarygodnymi świadkami Twoimi,
który żyjesz i królujesz,
Bóg przez wszystkie pokolenia. Amen.