Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3 / 2004

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w stolicy Kongo, Kinszasie, zebrali się biskupi tamtejszej prowincji Wspólnoty anglikańskiej. Wynikiem tego spotkania było oświadczenie dotyczące wydarzeń, które u schyłku 2003 roku nadwątliły jedność Anglican Communion.

Biskupi, zabierając głos w imieniu duchowieństwa i świeckich w Kongo, wyrazili ubolewanie w związku z tym, co stało się w dwóch diecezjach anglikańskich w Ameryce Płn. Stanowczo potępiają oni konsekrację ks. Gene'a Robinsona na biskupa diecezji New Hampshire, Kościoła Episkopalnego (anglikańskiego) USA. Nowy hierarcha, konsekrowany 2 listopada ubiegłego roku, jest rozwiedziony (żył w tradycyjnym, heteroseksualnym związku małżeńskim, z którego przyszły na świat dwie córki), obecnie jest aktywnym homoseksualistą. Kongijscy biskupi sprzeciwiają się dopuszczaniu do stanu duchownego gejów i lesbijek. Nadto nie zgadzają się z wydaniem przez diecezję New Westminster w Kanadzie nowej Prayer Book (Księgi liturgicznej), zawierającej formularz błogosławieństwa par tej samej płci.

Według biskupów, wymienione działania stanowią naruszenie Słowa Bożego oraz jednej z rezolucji Konferencji w Lambeth z 1998 roku, uznającej aktywność homoseksualną za sprzeczną z powołaniem chrześcijańskim, wyłożonym w Piśmie Świętym. Kościół jako stróż moralności musi dokładać wszelkich starań, by skutecznie pełnić swą misję. Jest to możliwe wówczas, gdy sam nie podlega zepsuciu, a także nie promuje go w świecie. Omawiane wydarzenia, zdaniem afrykańskich hierarchów, uniemożliwiają wiarygodne spełnianie przez anglikanizm zadania strzeżenia prawa moralnego. Ponadto utrudniają one prace komisji, powołanej przez honorowego zwierzchnika Wspólnoty anglikańskiej, arcybiskupa Rowana Williamsa, dla zbadania kwestii homoseksualizmu w kontekście życia Kościoła. Jej prace miały zostać zakończone w październiku 2004 roku. Podczas konferencji w Lambeth w październiku ubiegłego roku biskupi z Trzeciego Świata sprzeciwili się planom wyświęcenia ks. Gene'a Robinsona na biskupa.

Marcin Ziemkowski

Anglikanizm "dwóch prędkości" - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl