Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7 / 2004

Międzynarodowe Centrum Studiów przy katedrze w Canterbury było w dniach 8-11 marca miejscem spotkania Anglikańsko-Starokatolickiej Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej (ASMRK). Zgromadzeniu przewodniczyli: anglikański biskup Lichfield, Jonathan Gledhill oraz starokatolicki biskup Haarlem, Jan-Lambert Wirix-Speetjens.

Podczas spotkania podsumowano aktualną fazę dialogu, zapoczątkowaną w 1998 roku, jednocześnie proponując schemat dalszej współpracy anglikańsko-starokatolickiej, nad którą patronat sprawują arcybiskupi Canterbury i Utrechtu oraz Anglikańska Rada Konsultacyjna, wespół z Międzynarodową Konferencją Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej (MKBS).

Anglikańsko-starokatolickie gremium zapoznało się z raportami dotyczącymi sytuacji we Wspólnocie anglikańskiej po konsekracji na biskupa Kościoła Episkopalnego w USA ks. Gene'a Robinsona, żyjącego w związku homoseksualnym, oraz z kwestiami jurysdykcji anglikańskiej w Europie kontynentalnej. Strona starokatolicka poinformowała swych partnerów o niedawnych zgromadzeniach synodalnych w swoich Kościołach.

Uczestnicy spotkania wyrazili żal z powodu ochłodzenia relacji pomiędzy Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie (PNKK) a pozostałymi Kościołami Unii Utrechckiej. Znalazło to swą kulminację w wystąpieniu PNKK z tej struktury, w wyniku udzielania przez niektóre z Kościołów starokatolickich święceń kapłańskich kobietom, co miało swój początek w 1997 roku. Od tego czasu Unia Utrechcka nie jest pełną wspólnotą kościelną.

Marcin Ziemkowski

Anglikanie i starokatolicy w dialogu - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl