Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3 / 2004

My, członkowie Kościoła reformowanego w Mińsku adresujemy niniejszy list do czasopisma "Jednota"; z prośbą o opublikowanie. Zawiera on objaśnienie sytuacji ewangelików reformowanych w Mińsku w związku z publikacją artykułu "450-lecie Reformacji na Białorusi". Bardzo szkoda, ale nasz szanowny Brat nie dał rady zorientować się w życiu naszej wspólnoty. Uważamy informację przedstawioną w tym artykule za tendencyjną i w znacznym stopniu nie odpowiadającą rzeczywistości.

Opowiadając o współczesnym Kościele Reformowanym w Mińsku, autor zarzuca mu głównie nacjonalistyczne skierowanie. Nacjonalizm Kościoła wynika, zdaniem autora, przede wszystkim z posługiwania się językiem białoruskim jako językiem nabożeństwa, co niby "ogranicza możliwości niesienia misji do ludzi, którzy korzystają z innego języka, niż język białoruski" [dosł.: (...) ograniczał możliwości niesienia misji do ludzi, którzy posługiwali się innym językiem niż białoruskim - przyp. red.].

Powstaje pytanie: w jakim języku mają zwracać się do Pana Boga ludzie z Białorusi? Czy nie białoruski język dał nam Pan, żebyśmy sławili jego imię?! Dlaczego naturalne jest zwracanie się do Boga w Polsce po polsku, w Niemczech - po niemiecku, w Rosji - po rosyjsku, i dlaczego w Białorusi nie wolno mówić w języku ojczystym? Przecież on też na pewno pochodzi z czasów rozproszenia przez Pana narodów po całej ziemi, żeby każdy język wielbił i wyznawał Boga wołajac: Zbawienie u Boga naszego, zasiadajacego na tronie i u Baranka (Rdz 11: 1, 6-8; Iz. 45: 23, 66: 18; Jr. 23: 31; Rzym. 14: 11; Flp 2: 11; Ap. 5:9, 7-9, 14: 6).

W art. 50 Konstytucji naszego Państwa zapisano: Każdy ma prawo do zachowywania własnej tożsamości narodowej. Każdy ma prawo do posługiwania się językiem ojczystym i do wyboru języka relacji. Więc dlaczego mielibyśmy rezygnować z języka ojczystego (i jaki wybrać w zamian)?

Z powodu posługiwania się językiem białoruskim możność niesienia misji nie ogranicza się, ponieważ, po pierwsze, wg ostatniego spisu ludności, 73,6% mieszkańców kraju uznają język białoruski za swój ojczysty. Po drugie, nikt nie zabraniał i nie zabrania w Kościele reformowanym ludziom innej narodowości posługiwać się własnym językiem.

Członkowie MRC

List członków Kościoła reformowanego w Mińsku - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl