Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2019, s. 13

Przyjęte w Zelowie 23 lipca 2019 r.

 

Bóg, którego wyznajemy, jest Bogiem miłości. Miłości bezwarunkowej, miłości która powoduje, że Boża sprawiedliwość nie jest dla człowieka przerażająca, ale tożsama z łaską, napełnia jego serce otuchą.

Wszelkie próby traktowania z wyższością drugiego człowieka są tej miłości przeciwne. Kiedy dochodzi do tego jeszcze przemoc, fizyczna lub słowna, nienawiść i deprecjonowanie drugiego człowieka dla jego poglądów, cech fizycznych, języka, wyznania, orientacji, przynależności etc., docieramy do przestrzeni nie tylko nam obcej, ale i w naszym przekonaniu przeciwnej Bożej Ewangelii miłości.

Tak stało się niestety przed paroma dniami w Białymstoku podczas legalnego Marszu Równości[1] i nie jest to zdarzenie odosobnione.

My, duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, stanowczo się temu sprzeciwiamy, solidaryzując się jednocześnie z ofiarami tejże przemocy i nienawiści, ponieważ tak nakazuje nam nasza wiara w Jedynego, miłującego człowieka Boga i Zbawiciela. Nie uważamy zgodnego z prawem i Konstytucją wyrażania oraz manifestowania własnych poglądów za atak ani za zagrożenie dla któregokolwiek Kościoła czy też chrześcijaństwa w ogóle. Pamiętamy też, że Jezus Chrystus nakazywał swym wyznawcom nadstawianie drugiego policzka, a nie ciskanie kamieniami…

Mamy nadzieję – jeśli nasz kraj mamy budować na chrześcijańskich wartościach – że będziemy w tym celu posługiwać się miłością, a nie ukrytą w kamieniach lub maskowaną pięknymi słowami nienawiścią.

 

_______________

[1] 20 lipca 2019 r. uczestnicy Marszu Równości w Białymstoku zostali zaatakowani przez grupy sprzeciwiające się temu marszowi. Napastnicy obrzucali demonstrantów kamieniami, butelkami, petardami i jajkami, doszło również do pobić [przyp. red.].