Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2019, s. 33

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oświadcza, że Kościół nasz dostrzega i traktuje poważnie swoje zobowiązania społeczne i obywatelskie, jednak jako wspólnota nie opowiada się po żadnej ze stron rywalizujących politycznie.

Niemniej jednak apelujemy zarówno do członków naszego Kościoła, jak i do innych chrześcijan, aby w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego licznie uczestniczyli i kierując się nakazami Ewangelii, zgodnie z własnym sumieniem głosowali za wartościami, które są bliskie każdemu chrześcijaninowi.