Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8 / 1996

Z zainteresowaniem przeczytałem sprawozdanie red. Krystyny Lindenberg nt. obrad Synodu, które ukazało się w lipcowym numerze „Jednoty”, i chciałbym dodać do niego istotne uzupełnienie. Otóż obok gości z Kościołów ewangelickich po raz pierwszy w obradach Synodu naszego Kościoła brał udział przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego. Był nim ks. Grzegorz Gogol, proboszcz parafii w Łękawie, odpowiedzialny w dekanacie bełchatowskim za kontakty ekumeniczne, który wygłosił pozdrowienie do uczestników obrad.

Od wielu lat parafie ewangelicko-reformowane w Bełchatowie i Kleszczowie łączą bliskie i serdeczne stosunki z ks. Gogolem. Uważam, że dzięki swej otwartości i życzliwości może być on przykładem dla wielu chrześcijan, jak należy dawać wyraz swojej wierze i praktykować ją na co dzień.

Ks. Lech Tranda