Drukuj

Jan Sarkander i Jan Hus. Święty i heretyk? (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Musicie się na nowo narodzić! (kazanie) – 3
Nadzieja i szansa ocalenia (modlitwa) – 4
Ks. A. Rauhaus: Nabożeństwo reformowane i jego reforma – 5
Ewangelicki „okrągły stół” W 425 rocznicę Ugody sandomierskiej i 25 rocznicę jej odnowienia – 8
W. Kriegseisen: Jan Sarkander ofiara swoich czasów? – 11
K. Domagalski: Elie Bertrand. Pastor w służbie cywilnej (Szwajcarzy w Polsce) – 15

W. Mlicka: Myślane nocą – 16
O cnocie dzielności (Wśród książek) – 17
Rozpoznać powołanie. Rozmowa z Tomaszem Polkowskim, przewodniczącym Towarzystwa „Nasz Dom” – 18
Ekumeniczne świadectwo (Listy) – 20