Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2018, s. 6

Centralne dziekczynne nabozenstwo ekumeniczne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polske niepodleglosci, Warszawa (fot. Michal Karski)
(fot. Michał Karski)

 

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się centralne dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec, który podkreślił, że Polska jest ojczyzną dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, przekonania, pochodzenie czy orientację seksualną. Ogłoszone zostało również „Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Nabożeństwo miało miejsce 10 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Zorganizowano je z inicjatywy Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). W liturgii wzięli udział świeccy i duchowni różnych wyznań – przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego, a także innych Kościołów. Obecni byli m.in. biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski i prezes Synodu tego Kościoła Ewa Jóźwiak. Śpiewał chór prawosławny.

Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes PRE. Nawiązując do historii Polski mówił, że przywłaszczanie sobie wyłączności na posiadanie prawdy i wykluczanie inaczej myślących jest grzechem. W tym kontekście podkreślił, że Polska jest ojczyzną dla wszystkich Polaków, bez względu na przekonania czy pochodzenie. – Jest ojczyzną dla katolików, ale też dla prawosławnych, ewangelików, mariawitów, baptystów, zielonoświątkowców, adwentystów, świadków Jehowy i chrześcijan ewangelicznych. Jest ojczyzną dla Żydów, wyznawców islamu, buddystów. Jest ojczyzną dla niewierzących, agnostyków i ateistów. Jest ojczyzną dla osób hetero- i homoseksualnych. Jest ojczyzną dla tych, którzy mają polskie korzenie, i dla tych, którzy świadomie wybrali ją jako swoją ojczyznę, czasami drugą, ale ojczyznę – mówił ks. bp Samiec.

Kaznodzieja przekonywał, że patriotyzm powinien polegać na działaniu razem, a nie przeciw sobie. Zwrócił też uwagę na potrzebę wzajemnego szacunku. Podkreślił, że chrześcijanie muszą jasno i wyraźnie głosić naukę Chrystusa. – Głoszenie nienawiści, wykluczanie innych w imieniu Chrystusa jest głoszeniem fałszywej nauki. Bóg jest miłością, a naszym zadaniem jest niesienie tej miłości w imieniu Chrystusa dalej – stwierdził prezes PRE (pełny tekst kazania tutaj).

Podczas nabożeństwa głos zabrał również abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. – Dziękując Bogu za wkład ludzi wszystkich Kościołów w odzyskanie przed stu laty niepodległości, proszę jednocześnie Boga o miłosierdzie dla naszej ojczyzny, czyli o ludzi sumienia. O to, byśmy nie tylko na polu ekumenicznym, lecz również na płaszczyźnie społecznej mogli stać się siewcami pokoju – mówił katolicki duchowny.

Na koniec nabożeństwa odczytane zostało „Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, które podpisali zwierzchnicy Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W przesłaniu przywołano tych, którzy walczyli o wolną Polskę: „Nasi bohaterowie mieli własne przekonania polityczne i nie zawsze zgodne wizje Polski. Wywodzili się z różnych Kościołów i religii. Łączyła ich jednak miłość do Ojczyzny, pielęgnowana w domach rodzinnych i w parafiach, oraz bezcenne dziedzictwo praojców. Jego integralną częścią jest postawa otwartości, tolerancji wobec dobra i solidarności, z których zasłynęła Rzeczpospolita w czasach swojego największego rozkwitu. Do tych wartości powinniśmy stale wracać. Jest to niezbędne szczególnie teraz, gdy na skutek zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach przemian cywilizacyjnych i procesów społecznych, nasza ziemia staje się dla wielu Ojczyzną z wyboru. Polska jest wartością ponad podziałami. Dlatego zachęcamy wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych i politycznych, bez względu na pozycję społeczną i pochodzenie, do wspólnego wysiłku dla jej dobra” (pełny tekst przesłania tutaj).