Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2018, s. 11

 Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa 17 listopada 2018 r. (fot. mk)Obrady Synodu w Warszawie (fot. mk)

W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. dyskutowano nad projektem Pragmatyki służbowej Kościoła, przyjęto budżet, wybrano składy synodalnych komisji prawa i problemowej, zatwierdzono program nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych, a także podjęto decyzję o wsparciu potrzebujących dzieci w Beninie.

Obrady Synodu miały miejsce 17 listopada w siedzibie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Rozpoczęły się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński, proboszcz miejscowej parafii. Zwracał uwagę na to, że mimo iż wiele kościołów, katedr, zborów czy parafii zniknęło bądź zmieniło swe miejsce, to dzieła Chrystusa nie można zniszczyć, zakazać czy wygnać. – Czy przepowiadanie o tym, co uczynił dla nas Chrystus, jest słyszalne w naszych kościołach, czy rozpoznajemy to, co Bóg w Jezusie chce nam przekazać? Mam nadzieję, że tak jest. I wierzę, że jako ewangelicy reformowani, tak nieliczna i nie zawsze słyszalna w świecie grupa, jesteśmy w stanie budować razem wspólnotę silną wiarą, mądrością i wolnością – taką, która spodoba się Bogu – mówił kaznodzieja.

Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia Synodu była dyskusja nad projektem Pragmatyki służbowej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, przyjętym przez Konferencję Duchownych i zaprezentowanym przez Agnieszkę Filak. Synod zatwierdził harmonogram prac nad tym projektem: do 19 grudnia synodałowie mają czas na konsultacje w zborach i przekazanie swoich uwag, nad którymi będzie pracować Synodalna Komisja Prawa. Najpóźniej 30 stycznia przekaże ona swoje rekomendacje Konferencji Duchownych, która będzie miała miesiąc na uzgodnienie ostatecznego projektu Pragmatyki służbowej. Projekt ten będzie przedmiotem prac wiosennej sesji Synodu.

Podczas obrad w Warszawie uchwalono budżet Kościoła na 2019 r. Przyjęto też zmiany w Prawie wewnętrznym Kościoła. Uchwalono przepis nakładający na duchownych obowiązek przechowywania wszelkich ksiąg metrykalnych oraz innych dokumentów związanych z działalnością statutową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Prawa wewnętrznego oraz w Regulaminie ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP.

Synodałowie wybrali również składy dwóch komisji synodalnych – prawa i problemową. Członkami tej pierwszej zostali: Agnieszka Filak, ks. Krzysztof Góral, Michał Hucał, Andrzej Jersak, ks. Semko Koroza, Bernard Łukańko i ks. Tomasz Pieczko. Natomiast do Synodalnej Komisji Problemowej wybrani zostali: Adam Aduszkiewicz, Witold Brodziński, Krzysztof Dorosz, ks. Michał Jabłoński, ks. Michał Koktysz i Biruta Przewłocka-Pachnik.

W związku z reformą edukacji w Polsce Synod przyjął do realizacji Program nauczania religii ewangelickiej w szkołach ponadpodstawowych „Życie i wiara”. Zobowiązał też Konferencję Duchownych do wyjaśnienia przynależności członków diaspory do struktury diaspory Kościoła i do parafii, aby wyeliminować sytuacje, w których jedna osoba jest liczona podwójnie.

Podczas posiedzenia synodałka z Warszawy Katarzyna Okulska opowiadała o swoich wizytach w Beninie, podczas których przekazuje pomoc materialną tamtejszej ludności. Zaapelowała o wsparcie, szczególnie dla benińskich dzieci. Synod postanowił, że Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP za pośrednictwem swojej Diakonii obejmie opieką adopcyjną dwoje dzieci w Beninie przez co najmniej rok. Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik zadeklarowała, że Diakonia ponadto obejmie opieką troje kolejnych dzieci z tego afrykańskiego kraju. Synod zaapelował również do parafii, aby każda rozważyła możliwość podjęcia podobnej opieki.

Następna sesja Synodu Kościoła reformowanego odbędzie się w Zelowie.

Fotorelacja z sesji Synodu w Warszawie (fot. mk)