Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2018, s. 12

Nowy gmach Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (fot. Michal Karski)
Nowy gmach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (fot. Michał Karski)

 

Po ponad sześćdziesięciu latach istnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ma własną siedzibę. Nowy gmach uczelni znajduje się na warszawskich Bielanach, a jego otwarcie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2018/19.

Uroczystość odbyła się 4 października. Wzięli w niej udział zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, reprezentanci innych Kościołów, rektorzy i prorektorzy warszawskich uczelni, wykładowcy i studenci ChAT, przedstawiciele innych uczelni teologicznych, politycy, ekumeniści i in. Obecny był m.in. biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski.

Wydarzenie rozpoczęło się nabożeństwem ekumenicznym, podczas którego poświęcono nową siedzibę uczelni. Następnie odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. – W ChAT zabroniona jest indoktrynacja, ale też unikamy fałszywej neutralności. Proponujemy etykę komunikacji. Akademia była i jest promotorką pluralizmu – mówił w swym przemówieniu rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski. Wykład inauguracyjny na temat „Duch Święty – piękno i nadzieja” wygłosił zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita prof. Sawa.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna istnieje od 1954 r. Najpierw funkcjonowała w budynku Ewangelickiego Domu Opieki „Tabita” w Chylicach pod Warszawą, a przez ostatnie pięćdziesiąt lat w budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przy ul. Miodowej w Warszawie. W tej ekumenicznej uczelni kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. W Akademii działają dwa wydziały: teologiczny i pedagogiczny.