Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2013, s. 21

Zjednoczony Kosciol Protestancki Francji (logo)W Lyonie odbył się pierwszy Synod Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Francji, połączonego z tamtejszych Kościołów reformowanego i luterańskiego. W Synodzie wziął udział m.in. ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Przypomnijmy: w 2007 r. na Synodach Kościołów reformowanego i luterańskiego Francji, które odbywały się równolegle w Sochaux, postanowiono rozpocząć proces jednoczenia się obu Kościołów. Wówczas również wyznaczono datę zjednoczenia na 2013 r.

Pierwszy Synod Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Francji odbył się od 8 do 12 maja w Lyonie – ze względu na długą tradycję ekumeniczną tego miasta. W sobotę, 11 maja, miało miejsce uroczyste nabożeństwo dziękczynne w Grand Temple de Lyon. W uroczystości oprócz członków Synodu wzięli udział ekumeniczni goście z Francji i z zagranicy. Polski Kościół ewangelicko-reformowany reprezentował ks. bp Marek Izdebski.

Pozdrowienia przekazali: sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fyske Tveit, prezydent Konferencji Kościołów Europejskich prawosławny metropolita Emmanuel, reprezentant Konferencji Episkopatu Francji kard. Philippe Barbarin, prezydentka Stowarzyszenia Kobiet z Kamerunu Henriette Mbatchou oraz przeor Wspólnoty Taizé brat Alois. W imieniu władz państwowych Francji głos zabrał minister spraw wewnętrznych Manuel Valls.

Synod wybrał Radę Narodową nowego Kościoła, która z kolei wybrała swojego prezydenta. Został nim pastor Laurent Schlumberger.

Jednoczące się Kościoły liczą w sumie ok. 400 tys. wiernych. Oba były wśród założycieli Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, wyrosłej z Konkordii leuenberskiej podpisanej w 1973 r. Konkordia stała się teraz bazą teologiczną dla nowego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Francji.

Nowy Kościół będzie kontynuował członkostwo w międzynarodowych organizacjach ekumenicznych i wyznaniowych, w szczególności w Światowej Radzie Kościołów, Światowej Wspólnocie Kościołów Reformowanych i Światowej Federacji Luterańskiej.

 

Zobacz: