Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ks. bp Jerzy Samiec i ks. dr Adrian Korczago (fot. Michal Karski)Ks. bp Jerzy Samiec i ks. dr Adrian Korczago z Kościoła ewangelicko-augsburskiego wystosowali do minister edukacji list otwarty, w którym zaprotestowali przeciwko umieszczeniu w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym treści, które – jak napisali – są „niezwykle tendencyjne i utrwalają negatywne myślenie o luteranach”. Minister wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego miała miejsce 23 kwietnia. Dziesiąte zadanie arkuszu egzaminacyjnego z historii i wiedzy o społeczeństwie zawierało tekst źródłowy. Był to następujący fragment XVI-wiecznego „Mandatu króla do starostów o zwalczaniu herezji luterańskiej”: „Minęło już kilka lat, gdy z powodu szerzenia się zarazy luterańskiej wydaliśmy mandat, aby zapowiedział wszystkim szeroko dookoła, by nie odważyli się podróżować do Wittenbergi albo do tych miejsc, w których istniałoby jakieś podejrzenie herezji, lub też wysyłać tam swoje dzieci. Ktokolwiek by zaś odważył się książki zarażone zarazą luterańską wwozić lub posługiwać się nimi prywatnie lub publicznie, ten stanie się winnym kary gardła, proskrypcji i utraty wszystkich dóbr”.

Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. bp Jerzy Samiec i Generalny Wizytator Nauczania Lekcji Religii tego Kościoła ks. dr Adrian Korczago piszą w swym liście otwartym do minister edukacji Krystyny Szumilas, że tekst w zadaniu egzaminacyjnym „wyrwany (…) z kontekstu i nieopatrzony stosownym komentarzem mógł i wzbudził szereg negatywnych emocji”. Zwracają uwagę na niełatwą sytuację gimnazjalistów luteran żyjących na co dzień w diasporze i podkreślają, że tego rodzaju tekstem na egzaminie „niejeden z tegorocznych gimnazjalistów wyznania luterańskiego mógł się poczuć napiętnowany, sfrustrowany”.

Zdaniem autorów listu, przytoczone zadanie egzaminacyjne przy małej wiedzy Polaków o innych wyznaniach może prowadzić do utrwalania stereotypów i stygmatyzacji inaczej wierzących. „W dobie podkreślania znaczenia tolerancji takie wyszukiwanie tekstów stanowi, zapewne niezamierzone, ale manipulowanie, na które jako Kościół nie możemy się zgodzić. Z tego powodu wypowiadamy swe stanowcze NIE dla tego rodzaju tekstów w testach gimnazjalnych” – napisali na koniec swego listu ks. bp Samiec i ks. Adrian Korczago.

Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego osobiście wręczył list minister Szumilas 24 kwietnia podczas uroczystości podpisania przez Polską Radę Ekumeniczną i Ministerstwo Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w PRE. Minister wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Zobowiązała też dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do zwrócenia uwagi na wszelkie możliwe interpretacje zadań zamieszczonych w arkuszach egzaminacyjnych oraz uwrażliwienie twórców testów egzaminacyjnych na bardzo staranne dobieranie tekstów źródłowych.

Pełna treść listu

Na zdjęciach: ks. bp Jerzy Samiec i ks. dr Adrian Korczago (fot. Michał Karski)