Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8-9 / 2004

Prosimy Cię, Wybawicielu, spraw,
by każdej sprawie został nadany sens.
Nie ma takiej naszej miłości, rozpaczy czy wysiłku,
który, po ofiarowaniu, poszedłby na marne.

Veronica Zundel
[fragment Antologii modlitw kobiet]