Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

10 / 2004

Panie, który przebaczasz,
Daj mi wyraźny znak
I spraw, aby me stopy
Szły zawsze po Twoich śladach.

Dorothy Stewart, tłum. Tadeusz Chudecki