Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 11-12 / 2007

Krzysztof Urban: Studiuje pani na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Obecnie przebywa pani za granicą, w Szkocji. Czy jest to wyjazd związany z praktykami studenckimi?

Julia Lewandowska: Jest on związany przede wszystkim z moimi planami życiowymi. W Warszawie zdałam egzaminy potrzebne do uzyskania absolutorium, by móc przyjechać do reformowanej Szkocji i studiować tutaj na roku magisterskim, korzystając z atmosfery, tradycji i przede wszystkim z biblioteki obfitującej w reformowaną literaturę. Jak wiadomo, w Polsce nie jest o to najłatwiej.

Ale nie jest to jedyna rzecz, którą Pani aktualnie się zajmuje.

Rzeczywiście. W kwietniu zostałam delegowana przez Konsystorz KER, by wziąć udział w inicjatywie Wspólnoty Kościołów Protestanckich w Europie (dawna Wspólnota Leuenberska), dotyczącej sprawiedliwości społecznej.

Jakie Kościoły wchodzą w skład Wspólnoty i jakie są ich zamierzenia?

W skład Wspólnoty wchodzi sto pięć Kościołów. Należą do nich, poza Kościołami Reformacji, czyli refomowanymi i luterańskimi, Kościoły przedreformacyjne, jak Kościół waldensów i Kościół braci czeskich, ponadto pięć południowoafrykańskich Kościołów protestanckich oraz siedem Kościołów metodystycznych. Wszystkie one dołączyły, podpisując Deklarację Wspólnoty Kościołów. W samym projekcie bierze udział trzydziestu dwóch młodych ludzi z siedemnastu krajów, którzy otrzymali zadanie wypracowania wspólnego stanowiska Kościołów protestanckich w Europie wobec nowych wyzwań w dziedzinie sprawiedliwości społecznej. Wstępny projekt ma zakończyć się w marcu, czyli po dwunastu miesiącach prac.

Wiem, że jedno ze spotkań grupy roboczej już się odbyło. Kto brał w nim udział i jakie były cele tego przedsięwzięcia?

W dniach 18-20 kwietnia 2007 roku w Bad Godesberg w Niemczech odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, pracującej nad projektem "Nowe wyzwania w dziedzinie sprawiedliwości społecznej dla Kościołów Protestanckich w Europie". W tym nowatorskim projekcie większość zadań koordynujemy drogą elektroniczną, a ponadto w grupie roboczej znajdują się młodzi ludzie w wieku 20-35 lat. Jest to wynikiem reorientacji polityki całej Wspólnoty, która pragnie wspierać udział młodych w życiu Kościołów.

Jak pani osądza przedsięwzięcie od strony organizacyjnej?

Przyznam szczerze, że na początku sądziłam, iż ma ono małe szanse powodzenia. Ku mojemu zdziwieniu, już podczas trzydniowych obrad rozplanowaliśmy zadania na cały rok oraz podzieliliśmy się na cztery grupy, w związku z głównymi (ustalonymi również w toku dyskusji) punktami dokumentu, nad którym pracujemy. Pierwsza grupa zajmuje się określeniem i wymienieniem palących problemów i wyzwań, druga (w której pracuję również ja) zastanawia się nad kwestią eklezjologii i etyki Kościołów protestanckich, trzecia nad kontekstem społeczno-kulturalnym dla wszelkich decyzji etycznych, czwarta - nad praktycznymi zaleceniami. Grupy, mimo że podzielone zadaniami, ściśle współpracują ze sobą.

Krzysztof Urban

Protestancka wizja sprawiedliwości społecznej. ROZMOWA JULIĄ LEWANDOWSKĄ - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl