Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4 / 2004

13 stycznia w Wapienicy - dzielnicy Bielska-Białej - zmarł Rudolf Dominik, syn Rudolfa. Urodził się 7 maja 1931 roku w Radomsku, w rodzinie o silnych polskich tradycjach patriotycznych. Jego matką była Alma ze Świtalskich, siostra ks. Karola Świtalskiego, którego znałem jako ewangelickiego kapelana WP, przed wojną, w Poznaniu.
Jego śmierć zaskoczyła nas wszystkich. Zmarł nagle, tak jak tego sobie życzył, "z marszu" - jak mawiał, tak, by nie być dla nikogo balastem.

Rud - tak o nim mówiliśmy - był nauczycielem. Ukończył liceum pedagogiczne i podjął pracę w Zębie koło Zakopanego. W 1961 roku na krótko przeniósł się do Wilkowic koło Bielska, by w rok później zamieszkać w Wapienicy i zacząć pracę w Jaworzu. Nie poprzestał na wykształceniu średnim, zaocznie studiował pedagogikę, którą ukończył w 1970 roku w Katowicach. Był humanistą, uczył języka polskiego, historii, geografii, ale i matematyki. W pracę w szkole był bardzo zaangażowany, uczniowie do dzisiaj wspominają lekcje prowadzone przez niego bardzo barwnie i żywo, ilustrowane często interesującymi wspomnieniami oraz opowieściami o znanych osobach lub ważnych wydarzeniach. Był bardzo przyjaźnie usposobiony wobec młodzieży, prowadził kółko fotograficzne w szkole, organizował rajdy, wycieczki i biwaki dla uczniów. Był niestrudzonym wychowawcą, otwartym, pełnym ciepła, rozumiejącym problemy dzieci i młodzieży, wnikającym w sytuację tych, którzy mieli konflikt z prawem. Był człowiekiem prostolinijnym: niezłomny w mówieniu prawdy, nawet jeśli powiedzenie uczniom prawdy o Katyniu oznaczało dla niego odsunięcie od nauczania ulubionej historii, czy nawet wydalenie ze szkoły - wspomina jego najstarszy syn.

Dużo pisał. Publikował swoje teksty w wielu wydawnictwach, także w "Jednocie" i "Kalendarzu Ewangelickim", gdzie drukowano jego artykuły na temat wychowania dzieci. Dużo pisał także do wydawanego w Anglii "Posła Ewangelickiego".

Ks. bp Zdzisław Tranda

ODSZEDŁ PRZYJACIEL - Wspomnienie o Rudolfie Dominiku - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl