Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 / 1994

Szanowna Redakcjo!

W nawiązaniu do informacji o jubileuszu czterdziestolecia ordynacji pasterskiej ks. Bogdana Trandy (nr 11/93) pragniemy zauważy , że w uroczystościach jubileuszowych brała również udział delegacja zboru żychlińskiego z wiceprezesem Kolegium Kościelnego p. Ryszardem Makowskim, czego „Jednota" niestety nie odnotowała. Nasza parafia powraca do pełnego udziału w życiu Kościoła po kilkudziesięcioletnim okresie życia „na uboczu", spowodowanym m.in. brakiem stałej opieki duszpasterskiej. Tym bardziej uważamy, że nasza obecność na uroczystości ogólnie szanowanego pastora powinna zostać przez „Jednotę" odnotowana. Zborownicy żychlińscy, należący do grona wiernych czytelników naszego miesięcznika kościelnego, oczekują ze strony Redakcji dostrzeżenia udziału swych przedstawicieli w wydarzeniach tak istotnych dla wszystkich ewangelików reformowanych w Polsce.

PREZES KOLEGIUM KOŚCIELNEGO W ŻYCHLINIE
Edward Komicz

Przepraszam serdecznie Siostry i Braci ze zboru w Żychlinie za pominięcie faktu uczestniczenia ich przedstawiciela w uroczystościach 40-lecia ordynacji ks. Bogdana Trandy. Nie było moim ani Redakcji zamiarem uchybienie w czymkolwiek bratniemu zborowi i jego Kolegium – staramy się zawsze informować Czytelników w miarę wszechstronnie o życiu całego naszego Kościoła, a w roku minionym poświęciliśmy historii parafii żychlińskiej sporo miejsca w nr. 8 i 9. Bezpośrednią przyczyną pominięcia w notatce nazwiska p. Ryszarda Makowskiego było zbytnie zaambarasowanie autorki tekstu – będącej jednocześnie członkinią warszawskiego Kolegium Kościelnego – swoją rolą gospodyni troszczącej się o posiłek dla gości. Jeszcze raz przepraszam.

Krystyna Lindenberg